V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cd-rom [2013-11-25 12:29]
Patrick Slechten
cd-rom [2013-11-25 12:31] (current)
Patrick Slechten
Line 2: Line 2:
  
 De cd-rom "**30 jaar Limburgse Dialect- en Naamkunde. Mededelingen en Bijlagen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 1975-1999**"​ bevat de tekst van [[Mededelingen]] 1-100 en [[Bijlagen]] 1-5. De cd-rom "**30 jaar Limburgse Dialect- en Naamkunde. Mededelingen en Bijlagen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 1975-1999**"​ bevat de tekst van [[Mededelingen]] 1-100 en [[Bijlagen]] 1-5.
-Door de inhoud van deze cd-rom op uw pc te "​installeren",​ kunt u gedetailleerd zoeken in al de artikelen. Verkrijgbaar op het secretariaat voor de prijs van 10 euro.+Door de inhoud van deze cd-rom op uw pc te "​installeren",​ kunt u gedetailleerd zoeken in al de artikelen. Verkrijgbaar op het [[http://​www.vldn.be/​contact|secretariaat]] voor de prijs van 10 euro.