V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
congressen [2020-01-06 14:42]
Patrick Slechten [Congres 2019]
congressen [2020-01-06 14:46]
Patrick Slechten [Congres 2019]
Line 14: Line 14:
 dr. **Vic Mennen**, //​Waternamen van het Dommelbekken met bijzondere aandacht voor het ambt Grevenbroek//​ \\ dr. **Vic Mennen**, //​Waternamen van het Dommelbekken met bijzondere aandacht voor het ambt Grevenbroek//​ \\
 prof. dr. **Jos Swanenberg**,​ //Limburgse dialecten in Noord-Brabant:​ Budel, Maarheeze, Soerendonk//​ \\ prof. dr. **Jos Swanenberg**,​ //Limburgse dialecten in Noord-Brabant:​ Budel, Maarheeze, Soerendonk//​ \\
-dr. **Lou Spronck**, //Van Sermoen tot Percessie. 250 jaar geschiedenis van het Maastrichts stadsdialect//​ \\+dr. **Lou Spronck**, //Van Sermoen tot Percessie. 250 jaar geschiedenis van het Maastrichts stadsdialect//​\\ 
 De receptie aangeboden door het stadsbestuur had plaats op het stadhuis van Hamont. Gastheer was burgemeester **Rik Rijcken**. De receptie aangeboden door het stadsbestuur had plaats op het stadhuis van Hamont. Gastheer was burgemeester **Rik Rijcken**.
  
-De taalkundige lezingen van bovenstaand congres komen in aanmerking voor opname in VLDN-Jaarboek 22. [[http://​www.vldn.be/​jaarboek#​jaarboek_20_2018_-_lanaken|Jaarboek 20]] (verschenen in 2018) bevat lezingen van het congres in Lanaken (25.11.2017). Recent verscheen [[http://​www.vldn.be/​jaarboek#​jaarboek_21_2019_-_vaals|Jaarboek 21]] met o.m. lezingen van het VLDN-congres in Vaals (24 november 2018).+De taalkundige lezingen van bovenstaand congres komen in aanmerking voor opname in VLDN-Jaarboek 22, dat verschijnt in november 2020. [[http://​www.vldn.be/​jaarboek#​jaarboek_20_2018_-_lanaken|Jaarboek 20]] (verschenen in 2018) bevat lezingen van het congres in Lanaken (25 november ​2017). Recent verscheen [[http://​www.vldn.be/​jaarboek#​jaarboek_21_2019_-_vaals|Jaarboek 21]] met o.m. lezingen van het VLDN-congres in Vaals (24 november 2018).
 ====== Overzicht VLDN-congressen ====== ====== Overzicht VLDN-congressen ======