V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
congressen [2020-01-06 14:46]
Patrick Slechten [Congres 2019]
congressen [2020-01-06 14:49]
Patrick Slechten [Congres 2019]
Line 16: Line 16:
 dr. **Lou Spronck**, //Van Sermoen tot Percessie. 250 jaar geschiedenis van het Maastrichts stadsdialect//​. \\ dr. **Lou Spronck**, //Van Sermoen tot Percessie. 250 jaar geschiedenis van het Maastrichts stadsdialect//​. \\
  
-De receptie aangeboden door het stadsbestuur had plaats op het stadhuis van Hamont. Gastheer was burgemeester **Rik Rijcken**.+De receptie aangeboden door het stadsbestuur had plaats op het stadhuis van Hamont. Gastheer was burgemeester **Rik Rijcken**. De Vereniging dankt HK De Goede Stede en het stadsbestuur voor de uitstekende samenwerking.
  
 De taalkundige lezingen van bovenstaand congres komen in aanmerking voor opname in VLDN-Jaarboek 22, dat verschijnt in november 2020. [[http://​www.vldn.be/​jaarboek#​jaarboek_20_2018_-_lanaken|Jaarboek 20]] (verschenen in 2018) bevat lezingen van het congres in Lanaken (25 november 2017). Recent verscheen [[http://​www.vldn.be/​jaarboek#​jaarboek_21_2019_-_vaals|Jaarboek 21]] met o.m. lezingen van het VLDN-congres in Vaals (24 november 2018). De taalkundige lezingen van bovenstaand congres komen in aanmerking voor opname in VLDN-Jaarboek 22, dat verschijnt in november 2020. [[http://​www.vldn.be/​jaarboek#​jaarboek_20_2018_-_lanaken|Jaarboek 20]] (verschenen in 2018) bevat lezingen van het congres in Lanaken (25 november 2017). Recent verscheen [[http://​www.vldn.be/​jaarboek#​jaarboek_21_2019_-_vaals|Jaarboek 21]] met o.m. lezingen van het VLDN-congres in Vaals (24 november 2018).