V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
congressen [2019-11-29 20:46]
Patrick Slechten [Congres 2019]
congressen [2019-11-29 20:48] (current)
Patrick Slechten [Overzicht VLDN-congressen]
Line 78: Line 78:
 | 24-11-18 | Vaals | [[congresverslag_2018|Dialecten,​ namen en geschiedenis aan de Benrather lijn]] | | 24-11-18 | Vaals | [[congresverslag_2018|Dialecten,​ namen en geschiedenis aan de Benrather lijn]] |
 | 30-11-19 | Hamont-Achel | Taal, namen en geschiedenis in het land van Grevenbroek en Pelt. | | 30-11-19 | Hamont-Achel | Taal, namen en geschiedenis in het land van Grevenbroek en Pelt. |
 +| 29-11-20 | Arcen-Velden | //(onder voorbehoud - thema nog te bepalen)// |