V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

congresverslag_2003 [2009-12-08 17:21]
127.0.0.1 external edit
congresverslag_2003 [2010-01-21 23:45] (current)
Patrick Slechten
Line 3: Line 3:
 Het 29e congres van de //​Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde// werd gehouden op zaterdag 22 november 2003 in het //​Euregionaal Sport- en Congrescentrum//​ te **Sittard**. Het thema luidde: Het 29e congres van de //​Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde// werd gehouden op zaterdag 22 november 2003 in het //​Euregionaal Sport- en Congrescentrum//​ te **Sittard**. Het thema luidde:
  
-<WRAP indent>​ +**Schrijftaal,​ dialect en namen in het land van Gulik**.
-**//Schrijftaal,​ dialect en namen in het land van Gulik//** +
-</​WRAP>​+
  
 Voorzitter prof. dr. **Jan Goossens** opent het congres omstreeks 10 uur in aanwezigheid van de heer Hansen, loco-burgemeester van Sittard-Geleen,​ en ruim 70 congresbezoekers. Als verwelkoming ontvangen de aanwezigen naast de gebruikelijke congresbundel een heemkundig werk over de stad Geleen, aangeboden door het stadsbestuur. Voorzitter prof. dr. **Jan Goossens** opent het congres omstreeks 10 uur in aanwezigheid van de heer Hansen, loco-burgemeester van Sittard-Geleen,​ en ruim 70 congresbezoekers. Als verwelkoming ontvangen de aanwezigen naast de gebruikelijke congresbundel een heemkundig werk over de stad Geleen, aangeboden door het stadsbestuur.