V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

congresverslag_2004 [2009-12-08 17:21]
127.0.0.1 external edit
congresverslag_2004 [2010-01-21 23:48] (current)
Patrick Slechten
Line 4: Line 4:
 Het 30e congres van de //​Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde// werd gehouden op zaterdag 20 november 2004 in Zaal van Eyk te Maaseik. Het thema luidde: Het 30e congres van de //​Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde// werd gehouden op zaterdag 20 november 2004 in Zaal van Eyk te Maaseik. Het thema luidde:
  
-<WRAP indent>​ +**Dialecten en namen in het gebied van de Maaslandse lappendeken**.
-//**Dialecten en namen in het gebied van de Maaslandse lappendeken**// +
-</​WRAP>​+
  
 Het is een van de best bezochte congressen uit de geschiedenis van de VLDN: ruim 100 personen bezoeken de lezingen in de ruime feestzaal te Maaseik. Omstreeks 10 uur opent de voorzitter dr. **Pierre Bakkes** het congres. Het is een van de best bezochte congressen uit de geschiedenis van de VLDN: ruim 100 personen bezoeken de lezingen in de ruime feestzaal te Maaseik. Omstreeks 10 uur opent de voorzitter dr. **Pierre Bakkes** het congres.
Line 14: Line 12:
 Lic. **Jan Segers** neemt het woord van hem over en doet verslag van zijn onderzoek naar de //Erfnamen en hun functie in oostelijk Belgisch-Limburg//,​ meer in het bijzonder in de Oetervallei. Hij gaat in op de definitie van het begrip erfnaam, de verschillende onderverdelingen die in de herkomst van erfnamen gemaakt kunnen worden, en geeft een overzicht per eeuw (tussen 1500 en 1900) van de erven van Opoeteren. De nabijheid van deze plaats bij Maaseik maakt, dat veel toehoorders kreten van herkenning slaken. Tenslotte trekt de spreker enkele conclusies over de rol van de erfnamen in de vroegere agrarische maatschappij,​ en hun status als nederzettingsnaam. Lic. **Jan Segers** neemt het woord van hem over en doet verslag van zijn onderzoek naar de //Erfnamen en hun functie in oostelijk Belgisch-Limburg//,​ meer in het bijzonder in de Oetervallei. Hij gaat in op de definitie van het begrip erfnaam, de verschillende onderverdelingen die in de herkomst van erfnamen gemaakt kunnen worden, en geeft een overzicht per eeuw (tussen 1500 en 1900) van de erven van Opoeteren. De nabijheid van deze plaats bij Maaseik maakt, dat veel toehoorders kreten van herkenning slaken. Tenslotte trekt de spreker enkele conclusies over de rol van de erfnamen in de vroegere agrarische maatschappij,​ en hun status als nederzettingsnaam.
  
-**Martin Boonen** behandelt vervolgens //Elementen uit de Maaseiker en Maaslandse toponymie//​. Hij gaat in op de oorspronkelijke structuur van de nederzettingen tussen Maas en Kempen, en de straatnamen die logisch volgen uit de functie van de straten. Daarna geeft hij een overzicht van de toponiemen in het Maasland, geordend naar hun periode van ontstaan, de taal waarin ze zijn gesteld en de functie waarnaar ze verwijzen. Zo noemt hij de prehistorische laag waternamen (Maas, Roer, Itter, etc.), de Galloromeinse plaatsnamen (Kessel, Maastricht, Tongeren, etc.; ook de namen met het achtervoegsel -acum), en de Frankische namen. Deze laatste maken veruit het grootste deel uit: zo zijn er de plaatsen die benoemd zijn naar hun begroeiing, naar het reliëf, naar de vorm of gesteldheid van het terrein, namen op //-ingen//, op //-heem// of varianten daarvan, op //-hoven//, op //-rode// of //-rade//, en tenslotte ​namen die naar de kerstening verwijzen. Van de belangrijkste typen toont Boonen een verspreidingskaartje binnen Limburg.+**Martin Boonen** behandelt vervolgens //Elementen uit de Maaseiker en Maaslandse toponymie//​. Hij gaat in op de oorspronkelijke structuur van de nederzettingen tussen Maas en Kempen, en de straatnamen die logisch volgen uit de functie van de straten. Daarna geeft hij een overzicht van de toponiemen in het Maasland, geordend naar hun periode van ontstaan, de taal waarin ze zijn gesteld en de functie waarnaar ze verwijzen. Zo noemt hij de prehistorische laag waternamen (Maas, Roer, Itter, etc.), de Galloromeinse plaatsnamen (Kessel, Maastricht, Tongeren, etc.; ook de namen met het achtervoegsel -acum), en de Frankische namen. Deze laatste maken veruit het grootste deel uit: zo zijn er de plaatsen die benoemd zijn naar hun begroeiing, naar het reliëf, naar de vorm of gesteldheid van het terrein, namen op //-ingen//, op //-heem// of varianten daarvan, op //-hoven//, op //-rode// of //-rade//, en ten slotte ​namen die naar de kerstening verwijzen. Van de belangrijkste typen toont Boonen een verspreidingskaartje binnen Limburg.
  
 Na de lunch volgen twee algemene vergaderingen,​ een bijzondere en een algemene. De **bijzondere algemene vergadering** is noodzakelijk om een wijziging in de statuten van de Vereniging te kunnen doorvoeren, een wijziging die nodig is geworden door een wijziging in de wetgeving op de Belgische VZW’s. Aangezien de statuten voor 1 januari 2005 gewijzigd moeten zijn, en er een quorum van de helft plus één van de leden van de Vereniging vereist is om tot wijziging te kunnen besluiten, heeft het bestuur iedereen op het hart gedrukt om vooral naar de vergadering te komen, of een machtiging af te geven. Dit heeft succes gehad: het quorum wordt ruimschoots gehaald. Na een korte discussie over enkele hoofdpunten gaat de Algemene Vergadering bij ruime meerderheid akkoord met de voorgestelde statuutswijziging. Hierna volgt de **gewone algemene vergadering**,​ waarin o.a. het activiteitenverslag en het kasverslag aan de orde komen. Na de lunch volgen twee algemene vergaderingen,​ een bijzondere en een algemene. De **bijzondere algemene vergadering** is noodzakelijk om een wijziging in de statuten van de Vereniging te kunnen doorvoeren, een wijziging die nodig is geworden door een wijziging in de wetgeving op de Belgische VZW’s. Aangezien de statuten voor 1 januari 2005 gewijzigd moeten zijn, en er een quorum van de helft plus één van de leden van de Vereniging vereist is om tot wijziging te kunnen besluiten, heeft het bestuur iedereen op het hart gedrukt om vooral naar de vergadering te komen, of een machtiging af te geven. Dit heeft succes gehad: het quorum wordt ruimschoots gehaald. Na een korte discussie over enkele hoofdpunten gaat de Algemene Vergadering bij ruime meerderheid akkoord met de voorgestelde statuutswijziging. Hierna volgt de **gewone algemene vergadering**,​ waarin o.a. het activiteitenverslag en het kasverslag aan de orde komen.