V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
congresverslag_2005 [2009-12-08 17:21]
127.0.0.1 external edit
congresverslag_2005 [2010-01-21 23:49]
Patrick Slechten
Line 3: Line 3:
 Het 31e congres van de //​Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde// werd gehouden op zaterdag 26 november 2005 in Zaal ‘t Swaantje te **Ottersum**. Het thema luidde: Het 31e congres van de //​Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde// werd gehouden op zaterdag 26 november 2005 in Zaal ‘t Swaantje te **Ottersum**. Het thema luidde:
  
-<WRAP indent>​ +**Dialecten en namen op de grens van het Gelders en het Limburgs**.
-**Dialecten en namen op de grens van het Gelders en het Limburgs** +
-</​WRAP>​+
  
 Vanwege de sneeuw en ijzel, die het verkeer vanaf vrijdagmiddag sterk bemoeilijken,​ bezoekt een relatief klein aantal mensen het congres, ca. 35. Omstreeks 10:15 uur opent de voorzitter dr. **Pierre Bakkes** het congres. Van de oorspronkelijk voorziene sprekers hebben er twee moeten afzeggen wegens ziekte of familie-omstandigheden (Georg Cornelissen en Doreen Gerritzen), en ook Sjaak Kroon kon niet aanwezig zijn. Gelukkig is medeauteur Herman Giesbers bereid om de lezing van Sjaak Kroon over te nemen, en biedt Roeland van Hout zich als vervangend spreker aan voor de twee andere weggevallen lezingen. Besloten wordt, om twee van de vier overgebleven lezingen voor de middagpauze te houden, en twee na de excursie. Vanwege de sneeuw en ijzel, die het verkeer vanaf vrijdagmiddag sterk bemoeilijken,​ bezoekt een relatief klein aantal mensen het congres, ca. 35. Omstreeks 10:15 uur opent de voorzitter dr. **Pierre Bakkes** het congres. Van de oorspronkelijk voorziene sprekers hebben er twee moeten afzeggen wegens ziekte of familie-omstandigheden (Georg Cornelissen en Doreen Gerritzen), en ook Sjaak Kroon kon niet aanwezig zijn. Gelukkig is medeauteur Herman Giesbers bereid om de lezing van Sjaak Kroon over te nemen, en biedt Roeland van Hout zich als vervangend spreker aan voor de twee andere weggevallen lezingen. Besloten wordt, om twee van de vier overgebleven lezingen voor de middagpauze te houden, en twee na de excursie.