V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
congresverslag_2006 [2009-12-08 17:21]
127.0.0.1 external edit
congresverslag_2006 [2010-01-21 23:54]
Patrick Slechten
Line 3: Line 3:
 In een volop nazomerend St.-Truiden komen zaterdag 25 november ca. 55 leden en belangstellenden bijeen in Cultuurcentrum “de Boogaard” voor het 32e VLDN-congres,​ dat dit keer in samenwerking met de Kring voor Dialect- en Volkskunde //’t Neigemenneke//​ werd georganiseerd. Het thema luidt: In een volop nazomerend St.-Truiden komen zaterdag 25 november ca. 55 leden en belangstellenden bijeen in Cultuurcentrum “de Boogaard” voor het 32e VLDN-congres,​ dat dit keer in samenwerking met de Kring voor Dialect- en Volkskunde //’t Neigemenneke//​ werd georganiseerd. Het thema luidt:
  
-<WRAP indent>​ +**Het Truierlands:​ dialecten en namen op de grens van het Limburgs en het Brabants**.
-**Het Truierlands:​ dialecten en namen op de grens van het Limburgs en het Brabants** +
-</​WRAP>​+
  
 Na de opening van het congres door voorzitter dr. P. Bakkes neemt stadsarchivaris **Ferdinand Duchateau** het woord voor de historische inleiding in het themagebied:​ //​Sint-Truiden tussen Straten en Nieuwenhoven. Een historische kennismaking//​. Hij schetst in grote lijnen de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad Sint-Truiden,​ haar belangrijkste bronnen van inkomsten en de afwisselende periodes van bloei en teruggang. Met behulp van een kaartje kunnen ook het ontstaan, de ligging en de namen van de verschillende kerkdorpen rondom de stad Sint-Truiden worden verklaard. Na de opening van het congres door voorzitter dr. P. Bakkes neemt stadsarchivaris **Ferdinand Duchateau** het woord voor de historische inleiding in het themagebied:​ //​Sint-Truiden tussen Straten en Nieuwenhoven. Een historische kennismaking//​. Hij schetst in grote lijnen de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad Sint-Truiden,​ haar belangrijkste bronnen van inkomsten en de afwisselende periodes van bloei en teruggang. Met behulp van een kaartje kunnen ook het ontstaan, de ligging en de namen van de verschillende kerkdorpen rondom de stad Sint-Truiden worden verklaard.
Line 13: Line 11:
 De laatste spreker van de ochtendsessie is dr. **Daniel Jaspers**, die inzoomt op het levensverhaal van //Abt Willem van Rijckel (1200?​-1272) – devotie en daadkracht uit Sint-Truiden//​. Uit de belangrijkste bron, de //Gesta abbatum Trudonensium//​ (in het Nederlands vertaald door Émile Lavigne), komen we te weten hoe de daadkrachtige abt de abdij in de dertiende eeuw weer tot bloei bracht, en tussen de pauselijke en keizerlijke twisten door probeerde te laveren. De laatste spreker van de ochtendsessie is dr. **Daniel Jaspers**, die inzoomt op het levensverhaal van //Abt Willem van Rijckel (1200?​-1272) – devotie en daadkracht uit Sint-Truiden//​. Uit de belangrijkste bron, de //Gesta abbatum Trudonensium//​ (in het Nederlands vertaald door Émile Lavigne), komen we te weten hoe de daadkrachtige abt de abdij in de dertiende eeuw weer tot bloei bracht, en tussen de pauselijke en keizerlijke twisten door probeerde te laveren.
  
-Ter afsluiting van de ochtend volgt een korte presentatie van de inmiddels op internet verschenen ruim honderd publicaties van de VLDN, die van 1975 tot 1999 als losse katernen waren uitgegeven. Om deze toegankelijker te maken voor wetenschappers en andere geïnteresseerden heeft het bestuur gezorgd voor de electronische verwerking en opname van de onze publicaties in de //Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren// ([[http://​www.dbnl.org/​]].+Ter afsluiting van de ochtend volgt een korte presentatie van de inmiddels op internet verschenen ruim honderd publicaties van de VLDN, die van 1975 tot 1999 als losse katernen waren uitgegeven. Om deze toegankelijker te maken voor wetenschappers en andere geïnteresseerden heeft het bestuur gezorgd voor de electronische verwerking en opname van deze publicaties in de [[http://​www.dbnl.org/​|DBNL]], de //Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren//.
  
 Na een lunchbuffet in het zalencomplex kunnen we de verlengde middagpauze gebruiken voor een kleine wandeling door de stad, onder leiding van plaatselijke gidsen. We bekijken uitvoerig het stadhuis en de Onze-Lieve-Vrouwekerk,​ verplaatsen ons naar de Abdijsite waar we als laatste de keizerszaal bezichtigen. Na een lunchbuffet in het zalencomplex kunnen we de verlengde middagpauze gebruiken voor een kleine wandeling door de stad, onder leiding van plaatselijke gidsen. We bekijken uitvoerig het stadhuis en de Onze-Lieve-Vrouwekerk,​ verplaatsen ons naar de Abdijsite waar we als laatste de keizerszaal bezichtigen.
Line 23: Line 21:
 De vergadering wordt afgesloten met een huishoudelijke vergadering onder leiding van het dagelijks bestuur. Als lid van het bestuur zijn aftredend en herkiesbaar secretaris Jan Segers, penningmeester José Cajot, en de leden Dany Jaspers, Vic Mennen, Miet Ooms en Henk Thewissen. Zij worden alle unaniem herkozen. De vergadering wordt afgesloten met een huishoudelijke vergadering onder leiding van het dagelijks bestuur. Als lid van het bestuur zijn aftredend en herkiesbaar secretaris Jan Segers, penningmeester José Cajot, en de leden Dany Jaspers, Vic Mennen, Miet Ooms en Henk Thewissen. Zij worden alle unaniem herkozen.
  
-De voorzitter sluit de vergadering om ca. 17.45. Daarna nodigt het stadsbestuur van Sint-Truiden nog uit voor een kleine borrel ter plaatse. Tijdens de borrel treedt de SCV De Orde van de Commeduur op met liedjes in het Sint-Truidens.+De voorzitter sluit de vergadering om ca. 17.45. Daarna nodigt het stadsbestuur van Sint-Truiden nog uit voor een kleine borrel ter plaatse. Tijdens de borrel treedt de SCV //De Orde van de Commeduur// op met liedjes in het Sint-Truidens.