V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
congresverslag_2008 [2010-01-13 22:49]
Patrick Slechten
congresverslag_2008 [2010-01-21 23:57]
Patrick Slechten
Line 1: Line 1:
 ====== Verslag van het VLDN-congres 2008 te Hoeselt ====== ====== Verslag van het VLDN-congres 2008 te Hoeselt ======
  
-Op zaterdag 29 november 2008 kwamen een vijftigtal leden en belangstellenden bijeen in het Parochiaal Centrum De Altenaar in Alt-Hoeselt voor het 34e congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde met als thema: **Dialecten,​ namen en geschiedenis op de grens van het West- en Oost-Limburgs**.+Op zaterdag 29 november 2008 kwamen een vijftigtal leden en belangstellenden bijeen in het Parochiaal Centrum De Altenaar in Alt-Hoeselt voor het 34e congres van de //Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde// met als thema: 
 + 
 +**Dialecten,​ namen en geschiedenis op de grens van het West- en Oost-Limburgs**.
  
 Na de opening van het congres door voorzitter dr. Pierre Bakkes neemt historicus **Piet Thoelen** het woord voor een historische inleiding over //Hoeselt door de eeuwen heen//. Hij schetst in grote lijnen de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente Hoeselt en verheldert het geheel met enkele afbeeldingen en kaarten over de vroegere toestand. Na de opening van het congres door voorzitter dr. Pierre Bakkes neemt historicus **Piet Thoelen** het woord voor een historische inleiding over //Hoeselt door de eeuwen heen//. Hij schetst in grote lijnen de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente Hoeselt en verheldert het geheel met enkele afbeeldingen en kaarten over de vroegere toestand.
  
-Als tweede spreker heeft lic. **Jan Segers** het over //Namen in het landschap. Wat namen voor bouwland en nederzettingsnamen ons (niet) leren over de ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van Hoeselt//.+Als tweede spreker heeft lic. **Jan Segers** het over //Namen in het landschap. Wat namen voor bouwland en nederzettingsnamen ons (niet) leren over de ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van Hoeselt//. Hij probeert aan de hand van de nederzettingsnamen en namen voor grotere bouwlandcomplexen te schetsen hoe die ontwikkeling kan verlopen zijn van de voorhistorische periode, via de Gallo-Romeinse periode en de vroege middeleeuwen tot de volle en late middeleeuwen,​ om te eindigen met de verdere ontwikkelingen.
  
 De laatste spreker van de ochtendsessie is prof. dr. **Ann Marynissen**,​ die de //​Prototypische Limburgse familienamen en hun verspreiding in Duitsland// behandelt. Aan de hand van talrijke kaarten toont zij welke specifieke plaats de Limburgse familienamen in het Nederlands-Vlaamse namenlandschap innemen en hun verspreiding in het aangrenzende Duitsland. De laatste spreker van de ochtendsessie is prof. dr. **Ann Marynissen**,​ die de //​Prototypische Limburgse familienamen en hun verspreiding in Duitsland// behandelt. Aan de hand van talrijke kaarten toont zij welke specifieke plaats de Limburgse familienamen in het Nederlands-Vlaamse namenlandschap innemen en hun verspreiding in het aangrenzende Duitsland.