V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

congresverslag_2009 [2009-12-11 16:29]
WikiMaster VLDN created
congresverslag_2009 [2010-01-21 23:59] (current)
Patrick Slechten
Line 1: Line 1:
 ====== Verslag van het VLDN-congres 2009 te Mheer ====== ====== Verslag van het VLDN-congres 2009 te Mheer ======
  
-Op zaterdag 21 november 2009 kwamen een vijftigtal leden en belangstellenden bijeen in de harmoniezaal van Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in Mheer voor het 35e congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde met als thema: **Dialecten,​ namen en geschiedenis in het Zuid-Limburgse Mergelland**.+Op zaterdag 21 november 2009 kwamen een vijftigtal leden en belangstellenden bijeen in de harmoniezaal van Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in Mheer voor het 35e congres van de //Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde// met als thema: 
 + 
 +**Dialecten,​ namen en geschiedenis in het Zuid-Limburgse Mergelland**.
  
 Na de verwelkoming en opening van het congres door voorzitter dr. Pierre Bakkes neemt drs. **Armand Opreij** van Stichting Heemkunde Mheer het woord voor een historische inleiding met als titel //Mheer: een Nederlands Voerdorp//. Hij schetst in grote lijnen de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van Mheer vanaf de kolonolisatie vanuit Voeren tot de parochiale afscheiding in de zeventiende eeuw en illustreert zijn betoog rijkelijk met foto’s en kaarten. Na de verwelkoming en opening van het congres door voorzitter dr. Pierre Bakkes neemt drs. **Armand Opreij** van Stichting Heemkunde Mheer het woord voor een historische inleiding met als titel //Mheer: een Nederlands Voerdorp//. Hij schetst in grote lijnen de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van Mheer vanaf de kolonolisatie vanuit Voeren tot de parochiale afscheiding in de zeventiende eeuw en illustreert zijn betoog rijkelijk met foto’s en kaarten.
Line 22: Line 24:
   * en verkiest Ronny Keulen als secretaris tot eind 2012.   * en verkiest Ronny Keulen als secretaris tot eind 2012.
  
-De dag wordt afgesloten met een optreden van Laur Rutten en een receptie die aangeboden wordt door het gemeentebestuur van Margraten.+De dag wordt afgesloten met een optreden van //Laur Rutten// en een receptie die aangeboden wordt door het gemeentebestuur van Margraten.