V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
congresverslag_2010 [2012-01-17 22:25]
Patrick Slechten
congresverslag_2010 [2012-01-17 22:25] (current)
Patrick Slechten
Line 1: Line 1:
-====== Verslag van het VLDN-congres 2010 in Beringen ======+====== Verslag van het VLDN-congres 2010 te Beringen ======
  
 Op zaterdag 27 november 2010 komen een zestigtal leden en belangstellenden bijeen in het Casino te Beringen voor het 36e congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde met als thema: \\ Op zaterdag 27 november 2010 komen een zestigtal leden en belangstellenden bijeen in het Casino te Beringen voor het 36e congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde met als thema: \\