V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
congresverslag_2014 [2015-12-04 20:00]
Patrick Slechten
congresverslag_2014 [2015-12-04 20:01]
Patrick Slechten
Line 17: Line 17:
 Prof. dr. **Leonie Cornips** sprak in haar lezing over: //​Taalcultuur in Limburg: de sociale relevantie van dialect//. Spreker begon met een kader te scheppen vanuit de generatieve grammatica, de sociolinguistiek,​ maar vooral de antropologie,​ waarbij ze taal ziet als een culturele constructie. Daarna onderzocht ze de relatie van regionale identiteit en taal om zo te komen tot de relatie tussen dialect en Limburg. Daarna onderzocht ze een aantal elementen die belangrijk zijn in de sociale relevantie van dialect in Limburg aan de hand van het liedje “Sjtómme Limburger” van Gé Reinders enerzijds, en de Limburgse vertaling van Harry Potter anderzijds. Zo illustreerde ze dat taalkeuze niet waardenneutraal is in de relatie tussen mensen en aanleiding geeft tot stereotypering op basis van taalvarianten:​ in het lied van Gé Reinders door de keuze voor Engels of Nederlands, in de Limburgse vertaling van Harry Potter door de verbinding van bepaalde personages met bepaalde plaatsen binnen Limburg met hun eigen dialect. Prof. dr. **Leonie Cornips** sprak in haar lezing over: //​Taalcultuur in Limburg: de sociale relevantie van dialect//. Spreker begon met een kader te scheppen vanuit de generatieve grammatica, de sociolinguistiek,​ maar vooral de antropologie,​ waarbij ze taal ziet als een culturele constructie. Daarna onderzocht ze de relatie van regionale identiteit en taal om zo te komen tot de relatie tussen dialect en Limburg. Daarna onderzocht ze een aantal elementen die belangrijk zijn in de sociale relevantie van dialect in Limburg aan de hand van het liedje “Sjtómme Limburger” van Gé Reinders enerzijds, en de Limburgse vertaling van Harry Potter anderzijds. Zo illustreerde ze dat taalkeuze niet waardenneutraal is in de relatie tussen mensen en aanleiding geeft tot stereotypering op basis van taalvarianten:​ in het lied van Gé Reinders door de keuze voor Engels of Nederlands, in de Limburgse vertaling van Harry Potter door de verbinding van bepaalde personages met bepaalde plaatsen binnen Limburg met hun eigen dialect.
  
-Na het congres werden de deelnemers nog ontvangen door het gemeentebestuur in het oude stationnetje van Meerssen, de polyvalente conferentie- en trainingslocatie Ontmoet Anna.+Na het congres werden de deelnemers nog ontvangen door het gemeentebestuur in het oude stationnetje van Meerssen, de polyvalente conferentie- en trainingslocatie Ontmoet Anna. (js)