V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
congresverslag_2015 [2016-11-05 20:42]
Patrick Slechten created
congresverslag_2015 [2016-11-05 20:45]
Patrick Slechten
Line 1: Line 1:
-====== Verslag van het VLDN-congres 2015 ======+====== Verslag van het VLDN-congres 2015 in As ======
  
  
Line 18: Line 18:
 De laatste lezing van de dag, //Van put tot koel: mijnbouwterminologie in Belgisch- en Nederlands-Limburg//,​ ging over de taal die de mijnwerkers onderling hanteerden in de beide Limburgen. Spreeksters waren dr. **Leen Roels** van de erfgoedcel Mijn-Erfgoed in Genk en MA **Mijke Harst van den Berg** van Continium in Kerkrade. Zij kwamen tot de bevinding dat die mijntaal in het oostelijk bekken sterk was beïnvloed door het Duits, en in het westen door het (Waals) Frans. Zij illustreerden hun vergelijking aan de hand van voorbeelden en geluidsfragmenten. Na afloop van hun lezing moesten zij naar aanleiding van een vraag uit het publiek toegeven dat zij bij hun studie een belangrijke bron, t.w. het Woordenboek van de Limburgse Dialecten, althans het deel dat handelt over de mijnwerkersterminologie,​ over het hoofd hadden gezien. \\ De laatste lezing van de dag, //Van put tot koel: mijnbouwterminologie in Belgisch- en Nederlands-Limburg//,​ ging over de taal die de mijnwerkers onderling hanteerden in de beide Limburgen. Spreeksters waren dr. **Leen Roels** van de erfgoedcel Mijn-Erfgoed in Genk en MA **Mijke Harst van den Berg** van Continium in Kerkrade. Zij kwamen tot de bevinding dat die mijntaal in het oostelijk bekken sterk was beïnvloed door het Duits, en in het westen door het (Waals) Frans. Zij illustreerden hun vergelijking aan de hand van voorbeelden en geluidsfragmenten. Na afloop van hun lezing moesten zij naar aanleiding van een vraag uit het publiek toegeven dat zij bij hun studie een belangrijke bron, t.w. het Woordenboek van de Limburgse Dialecten, althans het deel dat handelt over de mijnwerkersterminologie,​ over het hoofd hadden gezien. \\
  \\  \\
-De congresdag werd afgesloten met een receptie aangeboden door het gemeente-bestuur, en ook hier bleken talrijke vrijwilligers te zijn opgekomen om een handje toe te steken. Het natje en het droogje werden gecombineerd met woorden uit de poëzie van voormalig dorpsdichter Stan Mardaga.+De congresdag werd afgesloten met een receptie aangeboden door het gemeentebestuur, en ook hier bleken talrijke vrijwilligers te zijn opgekomen om een handje toe te steken. Het natje en het droogje werden gecombineerd met woorden uit de poëzie van voormalig dorpsdichter Stan Mardaga.