V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
congresverslag_2017 [2018-11-06 17:06]
Patrick Slechten
congresverslag_2017 [2018-11-06 17:43] (current)
Patrick Slechten
Line 1: Line 1:
-====== Verslag van het VLDN-congres 2017 ======+====== Verslag van het VLDN-congres 2017 in Lanaken ​======
  
 Het 43e congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde had plaats in **Lanaken** op zaterdag 25 november. De vereniging prees zich gelukkig voor de organisatie te mogen rekenen op de ervaring en gastvrijheid van de lokale **//​Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Studiekring Sint-Ursula (KGOSSU)//​**. Voor hun hulp en bereidwilligheid wenst de VLDN uitdrukkelijk dank te betuigen. Ook het gemeentebestuur van Lanaken verleende welwillend haar medewerking. \\ Het 43e congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde had plaats in **Lanaken** op zaterdag 25 november. De vereniging prees zich gelukkig voor de organisatie te mogen rekenen op de ervaring en gastvrijheid van de lokale **//​Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Studiekring Sint-Ursula (KGOSSU)//​**. Voor hun hulp en bereidwilligheid wenst de VLDN uitdrukkelijk dank te betuigen. Ook het gemeentebestuur van Lanaken verleende welwillend haar medewerking. \\