V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
jaarboek [2016-11-05 20:49]
Patrick Slechten
jaarboek [2018-11-06 17:14]
Patrick Slechten [Jaarboek 19 (2017) - Grathem]
Line 258: Line 258:
 | 93 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen | | 93 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen |
 | 104 | Richtlijnen voor auteurs | | 104 | Richtlijnen voor auteurs |
 +
 +===== Jaarboek 19 (2017) - Grathem =====
 +
 +| 5 | José Cajot, **Het fonologisch systeem van de Maastrichtse klinkers en de impact van de tweetonigheid** |
 +| 33 | Gerald van Berkel, **Toponymische elementen in Limburgse plaatsnamen:​ //heem, wieler// en //rode//** |
 +| 41 | Ulrich Maes, **De etymologie van de plaatsnamen //​Eggertingen,​ Grimmertingen//​ en //​Hullertingen//​** |
 +| 49 | Michiel de Vaan, **De mouillering in het Horn-, Thorn- en Weertlands.
 +Een dialectgeografisch en taalhistorisch onderzoek** |
 +^ VLDN-info 2016  ^^
 +| 85 | [[http://​www.vldn.be/​jaarverslag_2016|Jaarverslag]] |
 +| 91 | [[http://​www.vldn.be/​congresverslag_2016|Congresverslag]] |
 +| 93 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen |
 +| 104 | Richtlijnen voor auteurs |
 +
 +===== Jaarboek 20 (2018) - Lanaken =====
 +
 +| 5 | Theo Coun, **De Lanakense deelgemeente Neerharen: geschiedenis en toponymie** |
 +| 67 | Karlien Franco, **Variatie in de lexicale diversiteit van de Limburgse dialecten: ​
 +enkele algemene patronen** |
 +| 81 | Jan Goossens, **De oorsprong van de Limburgse stoottoon en sleeptoon ** |
 +^ VLDN-info 2017  ^^
 +| 91 | [[http://​www.vldn.be/​jaarverslag_2017|Jaarverslag]] |
 +| 93 | [[http://​www.vldn.be/​congresverslag_2017|Congresverslag]] |
 +| 96 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen |
 +| 107 | Richtlijnen voor auteurs |
  
 \\ \\
Line 263: Line 288:
  
 \\ \\
 +