V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
jaarboek [2018-11-06 17:14]
Patrick Slechten [Jaarboek 19 (2017) - Grathem]
jaarboek [2019-10-07 21:28]
Patrick Slechten [Jaarboek 21 (2019) - Vaals]
Line 283: Line 283:
 | 96 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen | | 96 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen |
 | 107 | Richtlijnen voor auteurs | | 107 | Richtlijnen voor auteurs |
 +
 +===== Jaarboek 21 (2019) - Vaals =====
 +
 +| 5 | Gerald van Berkel, **Iets over de waternamen op de leggerkaarten van het Waterschap Limburg** |
 +| 15 | Lei Heijenrath, **Nederzettingsgeschiedenis en territoriale ​
 +politiek-religieuze machtsontwikkeling in relatie tot de Benrather linie** |
 +| 39 | Ulrich Maes, **De etymologie van de familienamen //Reweghs, Reweegs, Vandenrewegs,​ Rewerk// e.d. in en rond Belgisch-Limburg** |
 +| 49 | Miet Ooms, **Het Leuvense dialectarchief van 1920 tot nu** |
 +| 69 | Michiel de Vaan, **Over de mouillering in //markt//** |
 +^ VLDN-info 2018  ^^
 +| 75 | [[http://​www.vldn.be/​jaarverslag_2018|Jaarverslag]] |
 +| 77 | [[http://​www.vldn.be/​congresverslag_2018|Congresverslag]] |
 +| 79 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen |
 +| 91 | Richtlijnen voor auteurs |
  
 \\ \\