V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
jaarboek [2019-10-07 15:17]
Patrick Slechten [Jaarboek 20 (2018) - Lanaken]
jaarboek [2019-10-07 21:28] (current)
Patrick Slechten [Jaarboek 21 (2019) - Vaals]
Line 289: Line 289:
 | 15 | Lei Heijenrath, **Nederzettingsgeschiedenis en territoriale ​ | 15 | Lei Heijenrath, **Nederzettingsgeschiedenis en territoriale ​
 politiek-religieuze machtsontwikkeling in relatie tot de Benrather linie** | politiek-religieuze machtsontwikkeling in relatie tot de Benrather linie** |
-41 | Ulrich Maes, **De etymologie van de familienamen //Reweghs, Reweegs, Vandenrewegs,​ Rewerk// e.d. in en rond Belgisch-Limburg** | +39 | Ulrich Maes, **De etymologie van de familienamen //Reweghs, Reweegs, Vandenrewegs,​ Rewerk// e.d. in en rond Belgisch-Limburg** | 
-51 | Miet Ooms, **Het Leuvense dialectarchief van 1920 tot nu** | +49 | Miet Ooms, **Het Leuvense dialectarchief van 1920 tot nu** | 
-71 | Michiel de Vaan, **Over de mouillering in //markt//** |+69 | Michiel de Vaan, **Over de mouillering in //markt//** |
 ^ VLDN-info 2018  ^^ ^ VLDN-info 2018  ^^
-77 | [[http://​www.vldn.be/​jaarverslag_2018|Jaarverslag]] | +75 | [[http://​www.vldn.be/​jaarverslag_2018|Jaarverslag]] | 
-79 | [[http://​www.vldn.be/​congresverslag_2018|Congresverslag]] | +77 | [[http://​www.vldn.be/​congresverslag_2018|Congresverslag]] | 
-81 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen | +79 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen | 
-93 | Richtlijnen voor auteurs |+91 | Richtlijnen voor auteurs |
  
 \\ \\