V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

jaarverslag_2000 [2010-01-26 11:47]
Patrick Slechten created
jaarverslag_2000 [2010-01-26 11:51] (current)
Patrick Slechten
Line 13: Line 13:
  
 **5.** Congres van de Vereniging \\ **5.** Congres van de Vereniging \\
-Op 25 november 2000 hield de Vereniging een druk bijgewoond en door de deelnemers erg gesmaakt congres in het Gallo-Romeins Museum te Tongeren. Er waren een 70-tal deelnemers. Voor de inhoud van het congres verwijzen wij naar het afzonderlijk [[congresverslag 2000|verslag]] elders op deze website.+Op 25 november 2000 hield de Vereniging een druk bijgewoond en door de deelnemers erg gesmaakt congres in het Gallo-Romeins Museum te Tongeren. Er waren een 60-tal deelnemers. Voor de inhoud van het congres verwijzen wij naar het afzonderlijk [[congresverslag 2000|verslag]] elders op deze website.
  
 **6.** Medewerking aan initiatieven van anderen \\ **6.** Medewerking aan initiatieven van anderen \\