V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
jaarverslag_2008 [2010-01-14 23:38]
Patrick Slechten created
jaarverslag_2008 [2010-01-14 23:41]
Patrick Slechten
Line 1: Line 1:
-====== ​JAARVERSLAG ​2008 ======+====== ​Jaarverslag ​2008 ======
  
 **1.** Het bestuur vergaderde in 2008 met het normale ritme om de activiteiten van de vereniging voor te bereiden. Daarenboven vergaderde het dagelijks bestuur nog enkele keren en vergaderden werkgroepen een aantal keren in verband met concrete projecten (congres 2008, 2009 en 2010; redactie van het Jaarboek). **1.** Het bestuur vergaderde in 2008 met het normale ritme om de activiteiten van de vereniging voor te bereiden. Daarenboven vergaderde het dagelijks bestuur nog enkele keren en vergaderden werkgroepen een aantal keren in verband met concrete projecten (congres 2008, 2009 en 2010; redactie van het Jaarboek).
Line 20: Line 20:
 Ook op de uitreiking van de Veldekeliteratuurpries in Weert (16 november 2008) was het bestuur van de VLDN vertegenwoordigd. Ook op de uitreiking van de Veldekeliteratuurpries in Weert (16 november 2008) was het bestuur van de VLDN vertegenwoordigd.
  
-**8.** Het bestuur heeft het project “Digitalisering van de Mededelingen en de uitverkochte Bijlagen” afgewerkt. Toen de financiering rond was werd het digitaliseren in opdracht gegeven aan DBNL (Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren). Op het congres in Sint-Truiden konden we de aanwezigen meedelen dat de teksten vanaf dan te raadplegen waren op de website van [[www.dbnl.nl|DBNL]]. Later werd ook van de website van de VLDN een link gelegd naar DBNL. Voor de leden die geen internetaansluiting hebben of de voorkeur geven aan het in het bezit hebben van de gehele verzameling werd een cd-rom met een begeleidend boekje klaargemaakt. De cd-rom was op het congres van Echt klaar en werd aan de aanwezigen gepresenteerd. Hij werd in de loop van 2008 te koop aangeboden. Ook op het congres in Hoeselt werden een aantal exemplaren verkocht.+**8.** Het bestuur heeft het project “Digitalisering van de Mededelingen en de uitverkochte Bijlagen” afgewerkt. Toen de financiering rond was werd het digitaliseren in opdracht gegeven aan DBNL (Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren). Op het congres in Sint-Truiden konden we de aanwezigen meedelen dat de teksten vanaf dan te raadplegen waren op de website van [[http://www.dbnl.nl|DBNL]]. Later werd ook van de website van de VLDN een link gelegd naar DBNL. Voor de leden die geen internetaansluiting hebben of de voorkeur geven aan het in het bezit hebben van de gehele verzameling werd een cd-rom met een begeleidend boekje klaargemaakt. De cd-rom was op het congres van Echt klaar en werd aan de aanwezigen gepresenteerd. Hij werd in de loop van 2008 te koop aangeboden. Ook op het congres in Hoeselt werden een aantal exemplaren verkocht.
  
 **9.** Ledenaantal **9.** Ledenaantal