V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
jaarverslag_2008 [2010-01-14 23:39]
Patrick Slechten
jaarverslag_2008 [2010-01-14 23:41]
Patrick Slechten
Line 1: Line 1:
-====== ​JAARVERSLAG ​2008 ======+====== ​Jaarverslag ​2008 ======
  
 **1.** Het bestuur vergaderde in 2008 met het normale ritme om de activiteiten van de vereniging voor te bereiden. Daarenboven vergaderde het dagelijks bestuur nog enkele keren en vergaderden werkgroepen een aantal keren in verband met concrete projecten (congres 2008, 2009 en 2010; redactie van het Jaarboek). **1.** Het bestuur vergaderde in 2008 met het normale ritme om de activiteiten van de vereniging voor te bereiden. Daarenboven vergaderde het dagelijks bestuur nog enkele keren en vergaderden werkgroepen een aantal keren in verband met concrete projecten (congres 2008, 2009 en 2010; redactie van het Jaarboek).