V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
jaarverslag_2008 [2010-01-14 23:41]
Patrick Slechten
jaarverslag_2008 [2010-01-15 00:01] (current)
Patrick Slechten
Line 10: Line 10:
 **4.** De activiteiten van de vereniging zijn gericht op de beide Limburgen. Daarom wordt het congres afwisselend in Belgisch- en Nederlands-Limburg gehouden. Op 29 november 2008 congresseerden we in Hoeseltt. Op zaterdag 21 november is dan Mheer aan de beurt en in 2010 Beringen. **4.** De activiteiten van de vereniging zijn gericht op de beide Limburgen. Daarom wordt het congres afwisselend in Belgisch- en Nederlands-Limburg gehouden. Op 29 november 2008 congresseerden we in Hoeseltt. Op zaterdag 21 november is dan Mheer aan de beurt en in 2010 Beringen.
  
-**5.** ​Congres+**5. Congres** 
 De vereniging richtte haar congres 2008 in op 29 november 2008 in het Parochiaal Centrum Altenaar in Althoeselt. Het thema was: Dialecten, namen en geschiedenis op de grens van het West- en Oost-Limburgs. Vijf lezingen, een door een gids geleide wandeling en de huishoudelijke vergadering vormden de voornaamste elementen van het voorziene programma. Het aantal aanwezigen lag met 62 iets boven het gemiddelde van de laatste jaren. Voor de inhoud van de lezingen verwijzen wij naar het verslag van het congres. De vereniging richtte haar congres 2008 in op 29 november 2008 in het Parochiaal Centrum Altenaar in Althoeselt. Het thema was: Dialecten, namen en geschiedenis op de grens van het West- en Oost-Limburgs. Vijf lezingen, een door een gids geleide wandeling en de huishoudelijke vergadering vormden de voornaamste elementen van het voorziene programma. Het aantal aanwezigen lag met 62 iets boven het gemiddelde van de laatste jaren. Voor de inhoud van de lezingen verwijzen wij naar het verslag van het congres.
  
-**6.** ​Publicaties+**6. Publicaties** 
 In 2008 verscheen de tiende jaargang van het Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde vzw. Hierin verschenen de teksten van de lezingen van het congres van Echt. Daarenboven vinden de leden in het Jaarboek een jaarverslag en verdere informatie over de VLDN. Ondertussen wordt Jaarboek 11 met de lezingen van het congres van Hoeselt voorbereid. In 2008 verscheen de tiende jaargang van het Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde vzw. Hierin verschenen de teksten van de lezingen van het congres van Echt. Daarenboven vinden de leden in het Jaarboek een jaarverslag en verdere informatie over de VLDN. Ondertussen wordt Jaarboek 11 met de lezingen van het congres van Hoeselt voorbereid.
 Op het congres in Hoeselt werd tevens als nieuwe uitgave in de reeks Bijlagen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde als nr. 8 een tekst van onze erevoorzitter Prof. Dr. Jan Goossens voorgesteld,​ nl. “Dialectgeografische grondslagen van een Nederlandse taalgeschiedenis”. Op het congres in Hoeselt werd tevens als nieuwe uitgave in de reeks Bijlagen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde als nr. 8 een tekst van onze erevoorzitter Prof. Dr. Jan Goossens voorgesteld,​ nl. “Dialectgeografische grondslagen van een Nederlandse taalgeschiedenis”.
Line 23: Line 25:
  
 **9.** Ledenaantal **9.** Ledenaantal
 +
 Het aantal aangemelde leden was de laatste jaren eerst lichtjes verminderd tot een 150-tal en daarna ongeveer op hetzelfde peil gebleven. De laatste twee jaren is er weer een lichte daling, ondanks de voortdurende inspanningen van het bestuur om nieuwe leden te werven. Maar door het relatief “oude” ledenbestand vallen er ook elk jaar leden af, door overlijden of door het afhaken op hoge leeftijd. Naar aanleiding van de wijziging van de statuten hebben ook een aantal leden afgehaakt. Toch hadden wij op 31 december 2008 nog 139 aangemelde leden. Voor de ledenlijst: zie elders. Het aantal aangemelde leden was de laatste jaren eerst lichtjes verminderd tot een 150-tal en daarna ongeveer op hetzelfde peil gebleven. De laatste twee jaren is er weer een lichte daling, ondanks de voortdurende inspanningen van het bestuur om nieuwe leden te werven. Maar door het relatief “oude” ledenbestand vallen er ook elk jaar leden af, door overlijden of door het afhaken op hoge leeftijd. Naar aanleiding van de wijziging van de statuten hebben ook een aantal leden afgehaakt. Toch hadden wij op 31 december 2008 nog 139 aangemelde leden. Voor de ledenlijst: zie elders.
  
 **10.** Personalia **10.** Personalia
 +
 In de loop van 2008 werd ons het overlijden meegedeeld van de leden G. Geys uit Eksel, L. Rienks uit Nieuwerkerk a/d IJssel en J. Ruyters uit Echt. In de loop van 2008 werd ons het overlijden meegedeeld van de leden G. Geys uit Eksel, L. Rienks uit Nieuwerkerk a/d IJssel en J. Ruyters uit Echt.
  
 **11.** Website **11.** Website
 +
 In de loop van 2003 hebben enkele bestuursleden voor de Vereniging een eigen website opgezet. Die is te bereiken op: www.vldn.be. Ze wordt in de loop van het jaar telkens bijgewerkt. Zo werd vanuit het overzicht van onze publicaties een link gemaakt van onze eigen website naar onze Mededelingen en Bijlagen op DBNL. Verder wordt getracht ze nog uit te breiden en te verbeteren. In de loop van 2003 hebben enkele bestuursleden voor de Vereniging een eigen website opgezet. Die is te bereiken op: www.vldn.be. Ze wordt in de loop van het jaar telkens bijgewerkt. Zo werd vanuit het overzicht van onze publicaties een link gemaakt van onze eigen website naar onze Mededelingen en Bijlagen op DBNL. Verder wordt getracht ze nog uit te breiden en te verbeteren.
  
-**12.** Congres 2009+**12. Congres 2009** 
 Het eerstvolgende congres wordt gehouden in Mheer (Margraten) op 21 november 2009. Het thema is “Dialecten,​ namen en geschiedenis in het Zuid-Limburgse Mergelland”. Het eerstvolgende congres wordt gehouden in Mheer (Margraten) op 21 november 2009. Het thema is “Dialecten,​ namen en geschiedenis in het Zuid-Limburgse Mergelland”.