V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

jaarverslag_2009 [2010-12-30 11:13]
Patrick Slechten created
jaarverslag_2009 [2010-12-30 11:15] (current)
Patrick Slechten
Line 22: Line 22:
 \\ \\
 **8. Lessencyclus ‘Historische grammatica van het Nederlands en zijn dialecten’** \\ **8. Lessencyclus ‘Historische grammatica van het Nederlands en zijn dialecten’** \\
-In de loop van het jaar 2009 heeft de VLDN samen met de //HUBrussel// een reeks van tien hoor-/​werkcolleges //​Historische grammatica van het Nederlands en zijn dialecten// georganiseerd aan de Universiteit Antwerpen, waarvoor zich een vijfentwintigtal geïnteresseerden inschreven. De colleges werden verzorgd door erevoorzitter Jan Goossens (K.U.Leuven/​Universität Münster). \\+In de loop van het jaar 2009 heeft de VLDN samen met de HUBrussel een reeks van tien hoor-/​werkcolleges //​Historische grammatica van het Nederlands en zijn dialecten// georganiseerd aan de Universiteit Antwerpen, waarvoor zich een vijfentwintigtal geïnteresseerden inschreven. De colleges werden verzorgd door erevoorzitter Jan Goossens (K.U.Leuven/​Universität Münster). \\
 \\ \\
 **9.** Ledenaantal \\ **9.** Ledenaantal \\
Line 31: Line 31:
 \\ \\
 **11.** Website \\ **11.** Website \\
-In de loop van 2009 heeft de vereniging een nieuwe website in gebruik genomen. Die is zoals voorheen te bereiken op: **www.vldn.be** en wordt in de loop van het jaar telkens geüpdatet door bestuurslid Patrick Slechten. Nieuw op de website zijn onder meer de nieuwsrubriek en links naar andere dialectologische en/of naam-kundige ​websites. \\+In de loop van 2009 heeft de vereniging een nieuwe website in gebruik genomen. Die is zoals voorheen te bereiken op: **www.vldn.be** en wordt in de loop van het jaar telkens geüpdatet door bestuurslid Patrick Slechten. Nieuw op de website zijn onder meer de nieuwsrubriek en links naar andere dialectologische en/of naamkundige ​websites. \\
 \\ \\
 **12. Congres 2010** \\ **12. Congres 2010** \\
 Het volgende congres wordt gehouden op 27 november 2010 in het Casino te Beringen. Het thema is //​Dialecten,​ namen en geschiedenis op de grens van het Brabants en het Limburgs//. \\ Het volgende congres wordt gehouden op 27 november 2010 in het Casino te Beringen. Het thema is //​Dialecten,​ namen en geschiedenis op de grens van het Brabants en het Limburgs//. \\