V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
jaarverslag_2012 [2013-11-25 12:04]
Patrick Slechten
jaarverslag_2012 [2013-11-25 12:10]
Patrick Slechten
Line 13: Line 13:
  
 **5. Congres** \\ **5. Congres** \\
-De vereniging richtte haar 38e congres in op 24 november 2012 in het Stadhuis te Bree met als thema: ​Dialecten, namen en geschiedenis in het Maaskempens-Breeërlands.+De vereniging richtte haar 38e congres in op 24 november 2012 in het Stadhuis te **Bree** met als thema: ​//Dialecten, namen en geschiedenis in het Maaskempens-Breeërlands//.
 Vijf lezingen en een door gidsen geleide stadswandeling met bezoek aan het stadsmuseum van Bree vormden samen met de huishoudelijke vergadering de voornaamste elementen van het programma. Het aantal aanwezigen lag met 50 iets onder het gemiddelde van de voorbije jaren. Voor de inhoud van de lezingen verwijzen we hier naar het verslag van het congres (zie verder). \\ Vijf lezingen en een door gidsen geleide stadswandeling met bezoek aan het stadsmuseum van Bree vormden samen met de huishoudelijke vergadering de voornaamste elementen van het programma. Het aantal aanwezigen lag met 50 iets onder het gemiddelde van de voorbije jaren. Voor de inhoud van de lezingen verwijzen we hier naar het verslag van het congres (zie verder). \\
  
Line 22: Line 22:
  
 **8. Ledenaantal** \\ **8. Ledenaantal** \\
-De vereniging telde op 31 december 2012 een honderdtal betalende leden, ​waar¬onder ​verschillende bibliotheken,​ dialectverenigingen en heemkundige kringen. Voor de ledenlijst: zie verder.+De vereniging telde op 31 december 2012 een honderdtal betalende leden, ​waaronder ​verschillende bibliotheken,​ dialectverenigingen en heemkundige kringen. Voor de ledenlijst: zie het jaarboek.
 Daarnaast telt de vereniging ook een vijftigtal sympathisanten,​ die slechts sporadisch congressen bijwonen in hun eigen regio of selectief publicaties van de vereniging bestellen. \\ Daarnaast telt de vereniging ook een vijftigtal sympathisanten,​ die slechts sporadisch congressen bijwonen in hun eigen regio of selectief publicaties van de vereniging bestellen. \\
  
 **9. Website** \\ **9. Website** \\
-In de loop van 2009 heeft de vereniging een nieuwe website in gebruik ​genomen. Die is zoals voorheen te bereiken op www.vldn.be en wordt in de loop van het jaar telkens ​geüpdatet door bestuurslid Patrick Slechten. In 2012 zijn diverse berichten toegevoegd aan onder meer de nieuwsrubriek,​ titels van nieuwe publicaties en links naar andere dialectologische en/of naamkundige websites. \\+Sinds 2009 heeft de vereniging een nieuwe website in gebruik. Die is zoals voorheen te bereiken op www.vldn.be en wordt in de loop van het jaar continu ​geüpdatet door bestuurslid Patrick Slechten. In 2012 zijn diverse berichten toegevoegd aan onder meer de nieuwsrubriek,​ titels van nieuwe publicaties en links naar andere dialectologische en/of naamkundige websites. \\
  
 **10. Congres 2013** \\ **10. Congres 2013** \\
-Het congres wordt gehouden op 23 november 2013 in het Gallo-Romeins museum in Tongeren. Het thema is: 'André Stevens: 100 jaar Limburgse dialectologie en naamkunde in beide Limburgen'.+Het congres wordt gehouden op 23 november 2013 in het Gallo-Romeins museum in Tongeren. Het thema is: //André Stevens: 100 jaar Limburgse dialectologie en naamkunde in beide Limburgen//.