V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
jaarverslag_2012 [2013-11-25 12:08]
Patrick Slechten
jaarverslag_2012 [2013-11-25 12:09]
Patrick Slechten
Line 13: Line 13:
  
 **5. Congres** \\ **5. Congres** \\
-De vereniging richtte haar 38e congres in op 24 november 2012 in het Stadhuis te **Bree** met als thema: ​//​Dialecten,​ namen en geschiedenis in het Maaskempens-Breeërlands//​.+De vereniging richtte haar 38e congres in op 24 november 2012 in het Stadhuis te **Bree** met als thema: //​Dialecten,​ namen en geschiedenis in het Maaskempens-Breeërlands//​.
 Vijf lezingen en een door gidsen geleide stadswandeling met bezoek aan het stadsmuseum van Bree vormden samen met de huishoudelijke vergadering de voornaamste elementen van het programma. Het aantal aanwezigen lag met 50 iets onder het gemiddelde van de voorbije jaren. Voor de inhoud van de lezingen verwijzen we hier naar het verslag van het congres (zie verder). \\ Vijf lezingen en een door gidsen geleide stadswandeling met bezoek aan het stadsmuseum van Bree vormden samen met de huishoudelijke vergadering de voornaamste elementen van het programma. Het aantal aanwezigen lag met 50 iets onder het gemiddelde van de voorbije jaren. Voor de inhoud van de lezingen verwijzen we hier naar het verslag van het congres (zie verder). \\