V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
jaarverslag_2012 [2013-11-25 12:09]
Patrick Slechten
jaarverslag_2012 [2013-11-25 12:10] (current)
Patrick Slechten
Line 26: Line 26:
  
 **9. Website** \\ **9. Website** \\
-In de loop van 2009 heeft de vereniging een nieuwe website in gebruik ​genomen. Die is zoals voorheen te bereiken op www.vldn.be en wordt in de loop van het jaar telkens ​geüpdatet door bestuurslid Patrick Slechten. In 2012 zijn diverse berichten toegevoegd aan onder meer de nieuwsrubriek,​ titels van nieuwe publicaties en links naar andere dialectologische en/of naamkundige websites. \\+Sinds 2009 heeft de vereniging een nieuwe website in gebruik. Die is zoals voorheen te bereiken op www.vldn.be en wordt in de loop van het jaar continu ​geüpdatet door bestuurslid Patrick Slechten. In 2012 zijn diverse berichten toegevoegd aan onder meer de nieuwsrubriek,​ titels van nieuwe publicaties en links naar andere dialectologische en/of naamkundige websites. \\
  
 **10. Congres 2013** \\ **10. Congres 2013** \\
 Het congres wordt gehouden op 23 november 2013 in het Gallo-Romeins museum in Tongeren. Het thema is: //André Stevens: 100 jaar Limburgse dialectologie en naamkunde in beide Limburgen//​. Het congres wordt gehouden op 23 november 2013 in het Gallo-Romeins museum in Tongeren. Het thema is: //André Stevens: 100 jaar Limburgse dialectologie en naamkunde in beide Limburgen//​.