V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
jaarverslag_2013 [2014-10-27 14:23]
Patrick Slechten created
jaarverslag_2013 [2014-10-27 14:25]
Patrick Slechten
Line 14: Line 14:
  
 **5. Congres** \\ **5. Congres** \\
-De vereniging richtte haar 39e congres in op zaterdag 23 november in het Gallo-Romeins museum in Tongeren met als thema: “André Stevens: 100 jaar Limburgse dialectologie en naamkunde in beide Limburgen”. \\+De vereniging richtte haar 39e congres in op zaterdag 23 november in het Gallo-Romeins museum in **Tongeren** met als thema: “//André Stevens: 100 jaar Limburgse dialectologie en naamkunde in beide Limburgen//”. \\
 Vijf lezingen en een door gidsen geleide stadswandeling vormden samen met de uitreiking van de Scriptieprijs van de VLDN de voornaamste elementen van het programma. Het aantal aanwezigen lag met 80 boven het gemiddelde van de voorbije jaren. Voor de inhoud van de lezingen verwijzen we naar het [[congresverslag_2013|verslag]] van het congres. \\ Vijf lezingen en een door gidsen geleide stadswandeling vormden samen met de uitreiking van de Scriptieprijs van de VLDN de voornaamste elementen van het programma. Het aantal aanwezigen lag met 80 boven het gemiddelde van de voorbije jaren. Voor de inhoud van de lezingen verwijzen we naar het [[congresverslag_2013|verslag]] van het congres. \\