V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
jaarverslag_2014 [2015-12-04 19:34]
Patrick Slechten
jaarverslag_2014 [2015-12-04 19:36]
Patrick Slechten
Line 1: Line 1:
-===== Jaarverslag 2014 =====+====== Jaarverslag 2014 ======
  
 van de VERENIGING VOOR LIMBURGSE DIALECT- EN NAAMKUNDE vzw van de VERENIGING VOOR LIMBURGSE DIALECT- EN NAAMKUNDE vzw
Line 28: Line 28:
 Van een ander bestuurslid verscheen een opmerkelijk artikel in het gezagheb-bende wetenschappelijke taaltijdschrift Language. \\ Van een ander bestuurslid verscheen een opmerkelijk artikel in het gezagheb-bende wetenschappelijke taaltijdschrift Language. \\
  
-7. De vereniging werkte ook mee aan initiatieven van anderen, m.n. van Variaties vzw, koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen. De VLDN is stichtend lid en was vertegenwoordigd op de Algemene Vergaderingen van 26 april en 20 december 2014. Onze afgevaardigde is er (mede-)ondervoorzitter. Andere bestuursleden ondersteunden de koepel Variaties en de Stichting Nederlandse Dialecten (SND) bij de voorbereiding en de organisatie van de volgende Streektalendag. Op de jaarlijkse erfgoedjaarmarkt georganiseerd door de Erfgoedcel Haspengouw was de vereniging tevens present met een boekenstand. Een aantal van onze bestuursleden zijn of waren betrokken bij nog andere dialectprojecten,​ zo o.m. de Willy Dols Stichting in Sittard, het Huis voor de Kunsten in Roermond, Veldeke en Veldeke Belsj. \\ +**7.** De vereniging werkte ook mee aan initiatieven van anderen, m.n. van Variaties vzw, koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen. De VLDN is stichtend lid en was vertegenwoordigd op de Algemene Vergaderingen van 26 april en 20 december 2014. Onze afgevaardigde is er (mede-)ondervoorzitter. Andere bestuursleden ondersteunden de koepel Variaties en de Stichting Nederlandse Dialecten (SND) bij de voorbereiding en de organisatie van de volgende Streektalendag. Op de jaarlijkse erfgoedjaarmarkt georganiseerd door de Erfgoedcel Haspengouw was de vereniging tevens present met een boekenstand. Een aantal van onze bestuursleden zijn of waren betrokken bij nog andere dialectprojecten,​ zo o.m. de Willy Dols Stichting in Sittard, het Huis voor de Kunsten in Roermond, Veldeke en Veldeke Belsj. \\ 
-8. Dienstverlening \\+ 
 +**8. Dienstverlening** \\
 De vereniging beantwoordde net als de voorbije jaren enkele vragen van leden, onderzoekers,​ verenigingen en studenten die een beroep deden op de vereniging voor problemen in verband met dialectologisch en naamkundig onderzoek (o.a. over goor-toponiemen,​ software voor dialectlexicografie,​ spellingscursussen ...). \\ De vereniging beantwoordde net als de voorbije jaren enkele vragen van leden, onderzoekers,​ verenigingen en studenten die een beroep deden op de vereniging voor problemen in verband met dialectologisch en naamkundig onderzoek (o.a. over goor-toponiemen,​ software voor dialectlexicografie,​ spellingscursussen ...). \\
 +
 In het kader van de dienstverlening hielden bestuursleden ook lezingen en werk¬vergaderingen bij lokale verenigingen in Limburg, o.a. in Bilzen, Sittard. \\ In het kader van de dienstverlening hielden bestuursleden ook lezingen en werk¬vergaderingen bij lokale verenigingen in Limburg, o.a. in Bilzen, Sittard. \\
-9. Ledenaantal \\+ 
 +**9. Ledenaantal** \\
 De vereniging telde op 31 december 2014 een kleine honderd betalende leden, waaronder diverse bibliotheken,​ dialectverenigingen en heemkundige kringen. Voor de ledenlijst: zie hierna p. 105. \\ De vereniging telde op 31 december 2014 een kleine honderd betalende leden, waaronder diverse bibliotheken,​ dialectverenigingen en heemkundige kringen. Voor de ledenlijst: zie hierna p. 105. \\
 +
 Daarnaast telt de vereniging ook een veertigtal sympathisanten,​ die enkel sporadisch congressen bijwonen in hun eigen regio of selectief publicaties van de vereniging bestellen. \\ Daarnaast telt de vereniging ook een veertigtal sympathisanten,​ die enkel sporadisch congressen bijwonen in hun eigen regio of selectief publicaties van de vereniging bestellen. \\
-10. Website \\+ 
 +**10. Website\\
 De website van de vereniging is zoals voorheen te bereiken op www.vldn.be en wordt in de loop van het jaar telkens geüpdatet door een lid van het bestuur. Ook het congresprogramma,​ actuele informatie in verband met de vereniging en haar publicaties en nieuwtjes op het gebied van de dialectologie en naamkunde in Limburg worden erop aangeboden. De hele reeks Mededelingen,​ dit zijn de artikels zoals ze in de periode voor het Jaarboek werden uitgegeven, is via onze website ook in extenso te raadplegen. \\ De website van de vereniging is zoals voorheen te bereiken op www.vldn.be en wordt in de loop van het jaar telkens geüpdatet door een lid van het bestuur. Ook het congresprogramma,​ actuele informatie in verband met de vereniging en haar publicaties en nieuwtjes op het gebied van de dialectologie en naamkunde in Limburg worden erop aangeboden. De hele reeks Mededelingen,​ dit zijn de artikels zoals ze in de periode voor het Jaarboek werden uitgegeven, is via onze website ook in extenso te raadplegen. \\
 +
 In 2014 zijn diverse, voor de vereniging relevante berichten toegevoegd aan onder meer de nieuwsrubriek,​ naast titels van nieuwe publicaties en koppelingen naar andere belangrijke dialectologische en/of naamkundige websites. Het aan de website verbonden e-mailadres wordt vaak gebruikt voor informatie en communicatie met de leden enerzijds en door belangstellenden anderzijds. \\ In 2014 zijn diverse, voor de vereniging relevante berichten toegevoegd aan onder meer de nieuwsrubriek,​ naast titels van nieuwe publicaties en koppelingen naar andere belangrijke dialectologische en/of naamkundige websites. Het aan de website verbonden e-mailadres wordt vaak gebruikt voor informatie en communicatie met de leden enerzijds en door belangstellenden anderzijds. \\
 +
 De vereniging verwierf de rechten voor het gebruik van de domeinnaam vldn.eu. \\ De vereniging verwierf de rechten voor het gebruik van de domeinnaam vldn.eu. \\
-11. Congres 2015 \\+ 
 +**11. Congres 2015** \\
 Het volgende congres van de vereniging wordt gehouden op 28 november 2015 in het Belgisch-Limburgse As. Het thema is: "​Dialecten,​ namen en geschiedenis in de Oeter- en Ittervallei"​. \\ Het volgende congres van de vereniging wordt gehouden op 28 november 2015 in het Belgisch-Limburgse As. Het thema is: "​Dialecten,​ namen en geschiedenis in de Oeter- en Ittervallei"​. \\