V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
jaarverslag_2014 [2015-12-04 19:36]
Patrick Slechten
jaarverslag_2014 [2015-12-04 19:47]
Patrick Slechten
Line 1: Line 1:
 ====== Jaarverslag 2014 ====== ====== Jaarverslag 2014 ======
  
-van de VERENIGING VOOR LIMBURGSE DIALECT- EN NAAMKUNDE vzw +**1.** De VLDN nam ingevolge het ontslag van de secretaris een nieuw secretariaats-adres in gebruik en dit met ingang van 1 januari 2014: **//Secretariaat VLDN, p/a Patrick Slechten, Borneveldstraat 38, 3020 Herent//**, België. De hh. Ronny Keulen en Ulrich Maes namen om uiteenlopende redenen ontslag uit het bestuur. \\
-Zetel: Mombeekdreef 18, 3500 Hasselt, België – Ondernemingsnummer 425 982 230 +
- +
-**1.** De VLDN nam ingevolge het ontslag van de secretaris een nieuw secretariaats-adres in gebruik en dit met ingang van 1 januari 2014: Secretariaat VLDN, p/a Patrick Slechten, Borneveldstraat 38, 3020 Herent, België. De hh. Ronny Keulen en Ulrich Maes namen om uiteenlopende redenen ontslag uit het bestuur. \\+
  
 **2.** Het bestuur bereidde het congres in Meerssen (NL) en de publicatie van het Jaarboek voor op zijn bestuursvergaderingen van (zaterdag) 1 februari, 14 juni en 13 september 2014. \\ **2.** Het bestuur bereidde het congres in Meerssen (NL) en de publicatie van het Jaarboek voor op zijn bestuursvergaderingen van (zaterdag) 1 februari, 14 juni en 13 september 2014. \\
  
-**3.** De VLDN hield haar Algemene Vergadering in Kessenich (Kinrooi) op zaterdag 14 juni 2014. Daar kwamen de gebruikelijke agendapunten aan bod: jaarverslag van de secretaris, kasverslag van het voorbije jaar en begroting voor het volgende jaar door de penningmeester,​ personalia, varia. Vóór de ledenvergadering werd afgesproken aan de historische site Motteheuvel en aan de Sint-Martinuskerk,​ 'Parel van het Maasland',​ van Kessenich voor een geleide wandeling. \\+**3.** De VLDN hield haar **Algemene Vergadering** in Kessenich (Kinrooi) op zaterdag 14 juni 2014. Daar kwamen de gebruikelijke agendapunten aan bod: jaarverslag van de secretaris, kasverslag van het voorbije jaar en begroting voor het volgende jaar door de penningmeester,​ personalia, varia. Vóór de ledenvergadering werd afgesproken aan de historische site Motteheuvel en aan de Sint-Martinuskerk,​ 'Parel van het Maasland',​ van Kessenich voor een geleide wandeling. \\
  
 De Algemene Vergadering wordt door de leden niet druk bezocht. Niettemin ontvangen de aanwezigen informatie over de werking en de plannen van de vereniging en zij kunnen in een wat rustiger sfeer dan op het congres ook hun ideeën i.v.m. de vereniging naar voor brengen. Zij ontvangen tevens het verslag van de vergadering. Om meer leden te bereiken heeft de vereniging de gewoonte om op het congres nog een rubriek verenigingsnieuws te organiseren,​ waarop dezelfde punten aan bod komen. \\ De Algemene Vergadering wordt door de leden niet druk bezocht. Niettemin ontvangen de aanwezigen informatie over de werking en de plannen van de vereniging en zij kunnen in een wat rustiger sfeer dan op het congres ook hun ideeën i.v.m. de vereniging naar voor brengen. Zij ontvangen tevens het verslag van de vergadering. Om meer leden te bereiken heeft de vereniging de gewoonte om op het congres nog een rubriek verenigingsnieuws te organiseren,​ waarop dezelfde punten aan bod komen. \\
  
-**4.** De activiteiten van de vereniging zijn gericht op de beide Limburgen. Het jaarlijks congres wordt dan ook afwisselend in Belgisch- en Nederlands-Limburg ​gehou-den. Op 23 november 2013 congresseerden we in Tongeren, in 2014 had het congres plaats in Nederlands-Limburg (Meerssen) en in 2015 zal opnieuw in Belgisch-Limburg (As) worden gecongresseerd. \\+**4.** De activiteiten van de vereniging zijn gericht op de beide Limburgen. Het jaarlijks congres wordt dan ook afwisselend in Belgisch- en Nederlands-Limburg ​gehouden. Op 23 november 2013 congresseerden we in Tongeren, in 2014 had het congres plaats in Nederlands-Limburg (Meerssen) en in 2015 zal opnieuw in Belgisch-Limburg (As) worden gecongresseerd. \\
  
 **5. Congres** \\ **5. Congres** \\
-De vereniging richtte haar 40e congres in op zaterdag 29 november in Gemeenschapshuis De Stip in Meerssen met als thema: "​Meerssen tussen minsj en sjpin. Dialecten, namen en geschiedenis in het overgangsgebied tussen Centraal- en Oostlimburgs (aan de Panninger linie)"​. Het aantal aanwezigen lag met 60 rond het gemiddelde van de voorbije jaren. Voor de inhoud van de lezingen verwijzen we naar het verslag van het congres ​(zie hierna p. 103). \\+De vereniging richtte haar 40e congres in op zaterdag 29 november in Gemeenschapshuis De Stip in **Meerssen** met als thema: ​//"​Meerssen tussen minsj en sjpin. Dialecten, namen en geschiedenis in het overgangsgebied tussen Centraal- en Oostlimburgs (aan de Panninger linie)"​//. Het aantal aanwezigen lag met 60 rond het gemiddelde van de voorbije jaren. Voor de inhoud van de lezingen verwijzen we naar het [[http://​www.vldn.be/​congresverslag_2014|verslag]] van het congres. \\
  
 **6. Publicaties** \\ **6. Publicaties** \\
-In november 2014 verscheen de zestiende jaargang van het Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Hierin zijn de teksten van relevante lezingen van het congres in Tongeren opgenomen, naast enkele taalkundige artikels. Daarenboven vinden de leden in het Jaarboek het jaarverslag van 2013 en informatie over de VLDN. \\+In november 2014 verscheen de zestiende jaargang van het Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Hierin zijn de teksten van relevante lezingen van het congres in Tongeren opgenomen, naast enkele taalkundige artikels. Daarenboven vinden de leden in het Jaarboek het jaarverslag van 2014 en informatie over de VLDN. \\
  
-De VLDN verleende z'n medewerking aan de transcriptie van Jozef Duponts Grammatica van het dialect van Bree uit 1908. Het werk is te raadplegen op dbnl.org. Er staat ook een koppeling op de VLDN- website. \\+De VLDN verleende z'n medewerking aan de transcriptie van Jozef Duponts Grammatica van het dialect van Bree uit 1908. Het werk is te raadplegen op [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​dupo002gram01_01/​|dbnl.org]]. Er staat ook een [[http://​www.vldn.be/​nieuws|koppeling]] op de VLDN-website. \\
  
 De vereniging werkte samen met de Stichting Cultuurhistorische Uitgaven Geleen (SCHUG) aan de publicatie van de verzameling Limburgse plaatsnamen van Arthur Schrijnemakers (de zgn. Codex Schrijnemakers). \\ De vereniging werkte samen met de Stichting Cultuurhistorische Uitgaven Geleen (SCHUG) aan de publicatie van de verzameling Limburgse plaatsnamen van Arthur Schrijnemakers (de zgn. Codex Schrijnemakers). \\
Line 40: Line 37:
 Daarnaast telt de vereniging ook een veertigtal sympathisanten,​ die enkel sporadisch congressen bijwonen in hun eigen regio of selectief publicaties van de vereniging bestellen. \\ Daarnaast telt de vereniging ook een veertigtal sympathisanten,​ die enkel sporadisch congressen bijwonen in hun eigen regio of selectief publicaties van de vereniging bestellen. \\
  
-**10. Website* \\+**10. Website** \\
 De website van de vereniging is zoals voorheen te bereiken op www.vldn.be en wordt in de loop van het jaar telkens geüpdatet door een lid van het bestuur. Ook het congresprogramma,​ actuele informatie in verband met de vereniging en haar publicaties en nieuwtjes op het gebied van de dialectologie en naamkunde in Limburg worden erop aangeboden. De hele reeks Mededelingen,​ dit zijn de artikels zoals ze in de periode voor het Jaarboek werden uitgegeven, is via onze website ook in extenso te raadplegen. \\ De website van de vereniging is zoals voorheen te bereiken op www.vldn.be en wordt in de loop van het jaar telkens geüpdatet door een lid van het bestuur. Ook het congresprogramma,​ actuele informatie in verband met de vereniging en haar publicaties en nieuwtjes op het gebied van de dialectologie en naamkunde in Limburg worden erop aangeboden. De hele reeks Mededelingen,​ dit zijn de artikels zoals ze in de periode voor het Jaarboek werden uitgegeven, is via onze website ook in extenso te raadplegen. \\
  
Line 48: Line 45:
  
 **11. Congres 2015** \\ **11. Congres 2015** \\
-Het volgende congres van de vereniging wordt gehouden op 28 november 2015 in het Belgisch-Limburgse As. Het thema is: "​Dialecten,​ namen en geschiedenis in de Oeter- en Ittervallei"​. \\+Het volgende congres van de vereniging wordt gehouden op 28 november 2015 in het Belgisch-Limburgse ​**As**. Het thema is: //"​Dialecten,​ namen en geschiedenis in de Oeter- en Ittervallei"​//. \\