V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
jaarverslag_2014 [2015-12-04 19:47]
Patrick Slechten
jaarverslag_2014 [2015-12-04 19:55] (current)
Patrick Slechten
Line 17: Line 17:
 In november 2014 verscheen de zestiende jaargang van het Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Hierin zijn de teksten van relevante lezingen van het congres in Tongeren opgenomen, naast enkele taalkundige artikels. Daarenboven vinden de leden in het Jaarboek het jaarverslag van 2014 en informatie over de VLDN. \\ In november 2014 verscheen de zestiende jaargang van het Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde. Hierin zijn de teksten van relevante lezingen van het congres in Tongeren opgenomen, naast enkele taalkundige artikels. Daarenboven vinden de leden in het Jaarboek het jaarverslag van 2014 en informatie over de VLDN. \\
  
-De VLDN verleende z'n medewerking aan de transcriptie van Jozef Duponts Grammatica van het dialect van Bree uit 1908. Het werk is te raadplegen op [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​dupo002gram01_01/​|dbnl.org]]. Er staat ook een [[http://​www.vldn.be/​nieuws|koppeling]] op de VLDN-website. \\+De VLDN verleende z'n medewerking aan de transcriptie van Jozef Duponts Grammatica van het dialect van Bree uit 1908. Het werk is te raadplegen op [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​dupo002gram01_01/​|dbnl.org]]. Er staat ook een [[http://​www.vldn.be/​nieuws|koppeling]] op de Nieuwspagina van de VLDN-website. \\
  
-De vereniging werkte samen met de Stichting Cultuurhistorische Uitgaven Geleen (SCHUG) aan de publicatie van de verzameling Limburgse plaatsnamen van Arthur Schrijnemakers (de zgn. Codex Schrijnemakers). \\+De vereniging werkte samen met de Stichting Cultuurhistorische Uitgaven Geleen (SCHUG) aan de publicatie van de verzameling Limburgse plaatsnamen van Arthur Schrijnemakers (de zgn. //Codex Schrijnemakers//). \\
  
 De publicatie '​Hendrik van Veldeke en zijn muziek'​ kwam tot stand dankzij de medewerking van de erevoorzitter. Hij behandelde o.m. de taal van Veldeke en de overlevering van zijn geschriften. \\ De publicatie '​Hendrik van Veldeke en zijn muziek'​ kwam tot stand dankzij de medewerking van de erevoorzitter. Hij behandelde o.m. de taal van Veldeke en de overlevering van zijn geschriften. \\
  
-Van een ander bestuurslid verscheen een opmerkelijk artikel in het gezagheb-bende ​wetenschappelijke taaltijdschrift Language. \\+Van bestuurslid ​Dany Jaspers ​verscheen een opmerkelijk artikel ​(//​[[http://​muse.jhu.edu/​login?​auth=0&​type=summary&​url=/​journals/​language/​v090/​90.3.seuren.html|Logico-cognitive structure in the lexicon]]//​) ​in het gezaghebbende ​wetenschappelijke taaltijdschrift Language. \\
  
-**7.** De vereniging werkte ook mee aan initiatieven van anderen, m.n. van Variaties vzw, koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen. De VLDN is stichtend lid en was vertegenwoordigd op de Algemene Vergaderingen van 26 april en 20 december 2014. Onze afgevaardigde is er (mede-)ondervoorzitter. Andere bestuursleden ondersteunden de koepel Variaties en de Stichting Nederlandse Dialecten (SND) bij de voorbereiding en de organisatie van de volgende Streektalendag. Op de jaarlijkse erfgoedjaarmarkt georganiseerd door de Erfgoedcel Haspengouw was de vereniging tevens present met een boekenstand. Een aantal van onze bestuursleden zijn of waren betrokken bij nog andere dialectprojecten,​ zo o.m. de Willy Dols Stichting in Sittard, het Huis voor de Kunsten in Roermond, Veldeke en Veldeke Belsj. \\+**7.** De vereniging werkte ook mee aan initiatieven van anderen, m.n. van Variaties vzw, koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen. De VLDN is stichtend lid en was vertegenwoordigd op de Algemene Vergaderingen van 26 april en 20 december 2014. Onze afgevaardigde is er (mede-)ondervoorzitter. Andere bestuursleden ondersteunden de koepel Variaties en de Stichting Nederlandse Dialecten (SND) bij de voorbereiding en de organisatie van de volgende Streektalendag. Op de jaarlijkse erfgoedjaarmarkt georganiseerd door de Erfgoedcel Haspengouw was de vereniging tevens present met een boekenstand. Een aantal van onze bestuursleden zijn of waren betrokken bij nog andere dialectprojecten,​ zo o.m. de Willy Dols Stichting in Sittard, het Huis voor de Kunsten in Roermond, Veldeke ​Limburg ​en Veldeke Belsj. \\
  
 **8. Dienstverlening** \\ **8. Dienstverlening** \\
 De vereniging beantwoordde net als de voorbije jaren enkele vragen van leden, onderzoekers,​ verenigingen en studenten die een beroep deden op de vereniging voor problemen in verband met dialectologisch en naamkundig onderzoek (o.a. over goor-toponiemen,​ software voor dialectlexicografie,​ spellingscursussen ...). \\ De vereniging beantwoordde net als de voorbije jaren enkele vragen van leden, onderzoekers,​ verenigingen en studenten die een beroep deden op de vereniging voor problemen in verband met dialectologisch en naamkundig onderzoek (o.a. over goor-toponiemen,​ software voor dialectlexicografie,​ spellingscursussen ...). \\
  
-In het kader van de dienstverlening hielden bestuursleden ook lezingen en werk¬vergaderingen ​bij lokale verenigingen in Limburg, o.a. in Bilzen, Sittard. \\+In het kader van de dienstverlening hielden bestuursleden ook lezingen en werkvergaderingen ​bij lokale verenigingen in Limburg, o.a. in Bilzen, Sittard. \\
  
 **9. Ledenaantal** \\ **9. Ledenaantal** \\
-De vereniging telde op 31 december 2014 een kleine honderd betalende leden, waaronder diverse bibliotheken,​ dialectverenigingen en heemkundige kringen. Voor de ledenlijst: zie hierna ​p. 105. \\+De vereniging telde op 31 december 2014 een kleine honderd betalende leden, waaronder diverse bibliotheken,​ dialectverenigingen en heemkundige kringen. Voor de ledenlijst: zie p. 105 in het jaarboek. \\
  
 Daarnaast telt de vereniging ook een veertigtal sympathisanten,​ die enkel sporadisch congressen bijwonen in hun eigen regio of selectief publicaties van de vereniging bestellen. \\ Daarnaast telt de vereniging ook een veertigtal sympathisanten,​ die enkel sporadisch congressen bijwonen in hun eigen regio of selectief publicaties van de vereniging bestellen. \\
Line 42: Line 42:
 In 2014 zijn diverse, voor de vereniging relevante berichten toegevoegd aan onder meer de nieuwsrubriek,​ naast titels van nieuwe publicaties en koppelingen naar andere belangrijke dialectologische en/of naamkundige websites. Het aan de website verbonden e-mailadres wordt vaak gebruikt voor informatie en communicatie met de leden enerzijds en door belangstellenden anderzijds. \\ In 2014 zijn diverse, voor de vereniging relevante berichten toegevoegd aan onder meer de nieuwsrubriek,​ naast titels van nieuwe publicaties en koppelingen naar andere belangrijke dialectologische en/of naamkundige websites. Het aan de website verbonden e-mailadres wordt vaak gebruikt voor informatie en communicatie met de leden enerzijds en door belangstellenden anderzijds. \\
  
-De vereniging verwierf de rechten voor het gebruik van de domeinnaam vldn.eu. \\+De vereniging verwierf de rechten voor het gebruik van de domeinnaam ​**//vldn.eu//**. \\
  
 **11. Congres 2015** \\ **11. Congres 2015** \\
 Het volgende congres van de vereniging wordt gehouden op 28 november 2015 in het Belgisch-Limburgse **As**. Het thema is: //"​Dialecten,​ namen en geschiedenis in de Oeter- en Ittervallei"//​. \\ Het volgende congres van de vereniging wordt gehouden op 28 november 2015 in het Belgisch-Limburgse **As**. Het thema is: //"​Dialecten,​ namen en geschiedenis in de Oeter- en Ittervallei"//​. \\