V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
jaarverslag_2015 [2016-11-05 20:19]
Patrick Slechten
jaarverslag_2015 [2016-11-05 20:24]
Patrick Slechten
Line 6: Line 6:
 **2.** De Algemene Ledenvergadering had plaats op 16 mei 2015 in Aldeneik, na een geleid bezoek aan de Sint-Annakerk en het dorpscentrum. De ledenvergadering wordt door de leden niet druk bezocht. Niettemin krijgen de aanwezigen informatie over de werking en de plannen van de vereniging en zij kunnen in een wat rustiger sfeer dan op het congres ook hun ideeën i.v.m. de vereniging naar voor brengen. Zij ontvangen tevens het verslag van de vergadering. Op de genoemde vergadering waren de gebruikelijke agendapunten aan de orde: jaarverslag van de secretaris, kasverslag van het voorbije jaar en begroting voor het volgende jaar door de penningmeester,​ personalia, varia. Om meer leden te bereiken heeft de vereniging de gewoonte om op het congres nog een rubriek verenigingsnieuws te organiseren,​ waarop dezelfde punten aan bod komen. \\ **2.** De Algemene Ledenvergadering had plaats op 16 mei 2015 in Aldeneik, na een geleid bezoek aan de Sint-Annakerk en het dorpscentrum. De ledenvergadering wordt door de leden niet druk bezocht. Niettemin krijgen de aanwezigen informatie over de werking en de plannen van de vereniging en zij kunnen in een wat rustiger sfeer dan op het congres ook hun ideeën i.v.m. de vereniging naar voor brengen. Zij ontvangen tevens het verslag van de vergadering. Op de genoemde vergadering waren de gebruikelijke agendapunten aan de orde: jaarverslag van de secretaris, kasverslag van het voorbije jaar en begroting voor het volgende jaar door de penningmeester,​ personalia, varia. Om meer leden te bereiken heeft de vereniging de gewoonte om op het congres nog een rubriek verenigingsnieuws te organiseren,​ waarop dezelfde punten aan bod komen. \\
  \\  \\
-**3.** De activiteiten van de vereniging zijn gericht op de beide Limburgen. Het jaarlijks congres wordt dan ook afwisselend in Belgisch- en Nederlands-Limburg ​gehou-den. In 2015 had het congres plaats in As en in 2016 zal opnieuw Nederlands-Limburg (Leudal) worden aangedaan. \\+**3.** De activiteiten van de vereniging zijn gericht op de beide Limburgen. Het jaarlijks congres wordt dan ook afwisselend in Belgisch- en Nederlands-Limburg ​gehouden. In 2015 had het congres plaats in As en in 2016 zal opnieuw Nederlands-Limburg (Leudal) worden aangedaan. \\
  \\  \\
 **4. Congres 2015** \\ **4. Congres 2015** \\
-De vereniging congresseerde op 28 november 2015 dus in de Sint-Aldegondis-kerk in As. Het thema was: "​Dialecten,​ namen en geschiedenis in de Oeter- en Ittervallei"​. Er waren een 80-tal bezoekers, wat meer is dan gemiddeld. Ook de persaandacht en -berichtgeving waren bevredigend te noemen. Er waren taalkundige lezingen door dr. Victor Mennen (over waternamen),​ lic. Jan Segers (over gehuchtnamen) en lic. Dorothée Janssen (over het Opglabbeker dialect). Twee medewerkers van Mijn-Erfgoed spraken over de mijnterminologie. Het congres werd afgesloten met een receptie verzorgd door de Sint-Aldegondiskring en Veldeke As-Niel in het kerkje. Stan Mardaga bracht hierbij dialectpoëzie. Voor de medewerkers aan het congres was er na afloop een diner in hotel Stiemerheide in Genk. Voor meer details, zie het congresverslag ​hierna. \\+De vereniging congresseerde op 28 november 2015 dus in de Sint-Aldegondis-kerk in As. Het thema was: "​Dialecten,​ namen en geschiedenis in de Oeter- en Ittervallei"​. Er waren een 80-tal bezoekers, wat meer is dan gemiddeld. Ook de persaandacht en -berichtgeving waren bevredigend te noemen. Er waren taalkundige lezingen door dr. Victor Mennen (over waternamen),​ lic. Jan Segers (over gehuchtnamen) en lic. Dorothée Janssen (over het Opglabbeker dialect). Twee medewerkers van Mijn-Erfgoed spraken over de mijnterminologie. Het congres werd afgesloten met een receptie verzorgd door de Sint-Aldegondiskring en Veldeke As-Niel in het kerkje. Stan Mardaga bracht hierbij dialectpoëzie. Voor de medewerkers aan het congres was er na afloop een diner in hotel Stiemerheide in Genk. Voor meer details, zie het [[http://​www.vldn.be/​congresverslag_2015|congresverslag]]. \\
 Dit congres werd voorbereid op de bestuursvergaderingen van 10 januari, 16 mei en 12 september 2015. \\ Dit congres werd voorbereid op de bestuursvergaderingen van 10 januari, 16 mei en 12 september 2015. \\
 Tijdens het congres werd bekendgemaakt dat de vereniging haar volgende congres samen met Veldeke zal organiseren,​ dit naar aanleiding van het 90-jarig bestaan van Veldeke Limburg en het 40-jarig bestaan van de VLDN. \\ Tijdens het congres werd bekendgemaakt dat de vereniging haar volgende congres samen met Veldeke zal organiseren,​ dit naar aanleiding van het 90-jarig bestaan van Veldeke Limburg en het 40-jarig bestaan van de VLDN. \\