V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
jaarverslag_2015 [2016-11-05 20:24]
Patrick Slechten
jaarverslag_2015 [2016-11-05 20:35]
Patrick Slechten
Line 14: Line 14:
  \\  \\
 **5. Publicaties** \\ **5. Publicaties** \\
-In november verscheen jaarboek 17 met o.m. de lezingen van het congres gehouden in Meerssen (2014). Als toemaatje verzorgde het bestuur, samen met enkele sympathisanten en onder impuls van de (oud-)voorzitter,​ de transcriptie van een groot aantal dialectteksten uit heel het Limburgse gebied, gepubliceerd onder de titel Völkerstimmen medio 19e eeuw in Duitsland door Johann-Matthias Firmenich. De transcriptie werd opgenomen in het jaarboek. \\ +In november verscheen jaarboek 17 met o.m. de lezingen van het congres gehouden in Meerssen (2014). Als toemaatje verzorgde het bestuur, samen met enkele sympathisanten en onder impuls van de (oud-)voorzitter,​ de transcriptie van een groot aantal dialectteksten uit heel het Limburgse gebied, gepubliceerd onder de titel //Völkerstimmen// medio 19e eeuw in Duitsland door Johann-Matthias Firmenich. De transcriptie werd opgenomen in het jaarboek. \\ 
-In samenwerking met dhr. Bart Lutsch kwam de transcriptie tot stand van Jozef Duponts Grammatica van het dialect van Bree uit ca. 1908. Het werk is online beschikbaar gemaakt via dbnl.org. Er staat een link in de Nieuwsrubriek op onze website (http://​www.dbnl.org/​tekst/​dupo002gram01_01/​). \\+In samenwerking met dhr. Bart Lutsch kwam de transcriptie tot stand van Jozef Duponts ​//Grammatica van het dialect van Bree// uit ca. 1908. Het werk is online beschikbaar gemaakt via [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​dupo002gram01_01/​|dbnl.org]]. \\
  \\  \\
 **6.** De vereniging was vertegenwoordigd op de voorstelling op 27 februari 2015 in Grathem van Veldekes jaarboek 2014. Veldeke werkt aan de geschiedenis van de Limburgse literatuur en aan het Limburgportaal op dbnl.org. \\ **6.** De vereniging was vertegenwoordigd op de voorstelling op 27 februari 2015 in Grathem van Veldekes jaarboek 2014. Veldeke werkt aan de geschiedenis van de Limburgse literatuur en aan het Limburgportaal op dbnl.org. \\
  \\  \\
-**7.** Het bestuur was op 24 oktober 2015 haast voltallig aanwezig op de Tagung '200 Jahre Sprachgrenze (1815–2015). Die Westgrenze des Rheinlandes als Sprach-grenze'​ in Aken. Het colloquium werd georganiseerd door Landschaftsverband Rheinland-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte. Een van de referaten werd gehouden door bestuurslid Ton van de Wijngaard (over Duitse elementen in het dialect van Kerkrade). \\+**7.** Het bestuur was op 24 oktober 2015 haast voltallig aanwezig op de //Tagung '200 Jahre Sprachgrenze (1815–2015). Die Westgrenze des Rheinlandes als Sprach-grenze'​// in Aken. Het colloquium werd georganiseerd door Landschaftsverband Rheinland-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte. Een van de referaten werd gehouden door bestuurslid Ton van de Wijngaard (over Duitse elementen in het dialect van Kerkrade). \\
  \\  \\
-**8.** De VLDN is met de (huidige) voorzitter en de secretaris vertegenwoordigd in de koepel Variaties vzw op hun halfjaarlijkse vergaderingen in Brussel (28 maart en 14 november 2015). Overigens organiseerde Variaties op 20 november 2015 in Brussel een streektaalconferentie waarop een aantal bestuursleden aanwezig waren. \\+**8.** De VLDN is met de (huidige) voorzitter en de secretaris vertegenwoordigd in de koepel ​**Variaties vzw** op hun halfjaarlijkse vergaderingen in Brussel (28 maart en 14 november 2015). Overigens organiseerde Variaties op 20 november 2015 in Brussel een streektaalconferentie waarop een aantal bestuursleden aanwezig waren. \\
  \\  \\
 **9. Dienstverlening** \\ **9. Dienstverlening** \\
-Bestuursleden hebben in de loop van het jaar her en der lezingen gegeven over taal en/of dialect of zijn behulpzaam geweest bij het tot stand komen van pro-jecten ​van anderen. We vermelden hier bij wijze van voorbeeld: het woordenboek van Vlaamse waternamen, 't Gruin Buikske van het Sittards, dialectcursussen voor de Willy Dols Stichting in Sittard en voor Vormingplus in Hasselt, praktische hulp bij het spellen van dialect, samenwerking met Veldeke en Veldeke Belsj e.d.m. \\+Bestuursleden hebben in de loop van het jaar her en der lezingen gegeven over taal en/of dialect of zijn behulpzaam geweest bij het tot stand komen van projecten ​van anderen. We vermelden hier bij wijze van voorbeeld: het woordenboek van Vlaamse waternamen, ​//'t Gruin Buikske// van het Sittards, dialectcursussen voor de Willy Dols Stichting in Sittard en voor Vormingplus in Hasselt, praktische hulp bij het spellen van dialect, samenwerking met Veldeke en Veldeke Belsj e.d.m. \\
 Via e-mail of anderszins werd door bestuursleden geantwoord op vragen van geïnteresseerden en sympathisanten om dialectologisch,​ naamkundig of etymologisch advies. \\ Via e-mail of anderszins werd door bestuursleden geantwoord op vragen van geïnteresseerden en sympathisanten om dialectologisch,​ naamkundig of etymologisch advies. \\
 De vereniging organiseerde een boekenstand op de Erfgoedjaarmarkt van de Erfgoedcel Haspengouw in Riemst op 17 oktober 2015. \\ De vereniging organiseerde een boekenstand op de Erfgoedjaarmarkt van de Erfgoedcel Haspengouw in Riemst op 17 oktober 2015. \\
Line 30: Line 30:
  \\  \\
 **10. Ledenaantal** \\ **10. Ledenaantal** \\
-De vereniging telde op 31 december 2015 een kleine honderd betalende leden, waaronder diverse instituten, bibliotheken,​ dialectverenigingen en heemkundige kringen. Voor de ledenlijst: zie hierna. \\+De vereniging telde op 31 december 2015 een kleine honderd betalende leden, waaronder diverse instituten, bibliotheken,​ dialectverenigingen en heemkundige kringen. Voor de ledenlijst: zie het jaarboek. \\
 Daarnaast telt de vereniging ook een vijftigtal sympathisanten,​ die sporadisch de congressen bijwonen in hun eigen regio of selectief publicaties van de vereniging bestellen. \\ Daarnaast telt de vereniging ook een vijftigtal sympathisanten,​ die sporadisch de congressen bijwonen in hun eigen regio of selectief publicaties van de vereniging bestellen. \\
  \\  \\