V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
jaarverslag_2015 [2016-11-05 20:31]
Patrick Slechten
jaarverslag_2015 [2016-11-05 20:35]
Patrick Slechten
Line 30: Line 30:
  \\  \\
 **10. Ledenaantal** \\ **10. Ledenaantal** \\
-De vereniging telde op 31 december 2015 een kleine honderd betalende leden, waaronder diverse instituten, bibliotheken,​ dialectverenigingen en heemkundige kringen. Voor de ledenlijst: zie hierna. \\+De vereniging telde op 31 december 2015 een kleine honderd betalende leden, waaronder diverse instituten, bibliotheken,​ dialectverenigingen en heemkundige kringen. Voor de ledenlijst: zie het jaarboek. \\
 Daarnaast telt de vereniging ook een vijftigtal sympathisanten,​ die sporadisch de congressen bijwonen in hun eigen regio of selectief publicaties van de vereniging bestellen. \\ Daarnaast telt de vereniging ook een vijftigtal sympathisanten,​ die sporadisch de congressen bijwonen in hun eigen regio of selectief publicaties van de vereniging bestellen. \\
  \\  \\