V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
jaarverslag_2016 [2017-10-11 12:46]
Patrick Slechten created
jaarverslag_2016 [2017-10-11 12:56]
Patrick Slechten
Line 12: Line 12:
 **1.** De algemene vergadering van 2016 had plaats op zaterdag 11 juni in taverne Aldenhof in Kuringen. Ze werd voorafgegaan door een bezoek aan de abdij van Herkenrode. Aangezien deze statutaire bijeenkomst gewoonlijk niet druk wordt bezocht, organiseert het bestuur in de marge van het congres een bijkomende ledenvergadering en een infosessie Verenigingsnieuws. \\ **1.** De algemene vergadering van 2016 had plaats op zaterdag 11 juni in taverne Aldenhof in Kuringen. Ze werd voorafgegaan door een bezoek aan de abdij van Herkenrode. Aangezien deze statutaire bijeenkomst gewoonlijk niet druk wordt bezocht, organiseert het bestuur in de marge van het congres een bijkomende ledenvergadering en een infosessie Verenigingsnieuws. \\
 De vereniging verwelkomde in de loop van het werkjaar zeven nieuwe leden: ​ De vereniging verwelkomde in de loop van het werkjaar zeven nieuwe leden: ​
-dhr. Gust Caelen (Heppen-Leopoldsburg),​ dhr. Julien Geelen (Heusden-Zolder),​ mevr. Mia Jacobs (Hasselt), dr. Guido Krieken (Tongeren), dhr. Alain Souvereyns (Hasselt); dhr. Jack Janssen (Venray) en dhr. Jan Schuren (Linne). Het totaal aantal contribuerende leden en bestellers van het jaarboek schommelt rond de honderd. Voor de ledenlijst: zie hierna.+dhr. Gust Caelen (Heppen-Leopoldsburg),​ dhr. Julien Geelen (Heusden-Zolder),​ mevr. Mia Jacobs (Hasselt), dr. Guido Krieken (Tongeren), dhr. Alain Souvereyns (Hasselt); dhr. Jack Janssen (Venray) en dhr. Jan Schuren (Linne). Het totaal aantal contribuerende leden en bestellers van het jaarboek schommelt rond de honderd. Voor de ledenlijst: zie het jaarboek.
  
-**2.** De vereniging congresseerde op 19 november 2016 in kasteel Groot Buggenum in Grathem. Het ging om een jubileumcongres in samenwerking met Veldeke ​Lim¬burg. De VLDN bestaat (ruim) 40 jaar, Veldeke Limburg 90 jaar. Het thema was: “Dialect in het hart en onder de loep”. Er waren ongeveer 70 aangemelde bezoekers voor het ochtendprogramma. Na de historische inleiding over Grathem door dhr. Thieu Wieërs, waren er taalkundige lezingen van dr. Gerald van Berkel (de toponymische elementen heem, wieler en rode in Limburgse plaatsnamen),​ dr. Michiel de Vaan (de mouillering in het Horn-, Thorn- en Weertlands) en prof. dr. José Cajot (de impact van de tweetonigheid in het Maastrichts). Na de traditionele ledenvergadering,​ waarop vnl. van gedachten werd gewisseld over de onzekere toekomst van de vereniging wegens het wegvallen van de subsidiëring in Nederland, en over een verhoging van de prijs van het lidmaatschap,​ volgde een bezoek aan het kasteel onder de leiding van gidsen. De namiddagsessie werd ingezet door drs. Luc Wolters van Veldeke Limburg, die kort de 90-jarige geschiedenis van deze respectabele Limburgse dialectvereniging overliep. De Lonerlandse volksgroep De Kamazollekes verzorgde een gesmaakt muzikaal intermezzo. Het congres werd afgesloten met een receptie aangeboden door het gemeentebestuur van Leudal, waarbij de burgemeester,​ dhr. Arno Verhoeven, de congresgangers toesprak en hen bedankte voor de keuze van Grathem als congresplaats. Voor een samenvatting raadplege men het congresverslag ​hierna. \\+**2.** De vereniging ​**congresseerde op 19 november 2016 in kasteel Groot Buggenum in Grathem**. Het ging om een jubileumcongres in samenwerking met Veldeke ​Limburg. De VLDN bestaat (ruim) 40 jaar, Veldeke Limburg 90 jaar. Het thema was: “Dialect in het hart en onder de loep”. Er waren ongeveer 70 aangemelde bezoekers voor het ochtendprogramma. Na de historische inleiding over Grathem door dhr. Thieu Wieërs, waren er taalkundige lezingen van dr. Gerald van Berkel (de toponymische elementen heem, wieler en rode in Limburgse plaatsnamen),​ dr. Michiel de Vaan (de mouillering in het Horn-, Thorn- en Weertlands) en prof. dr. José Cajot (de impact van de tweetonigheid in het Maastrichts). Na de traditionele ledenvergadering,​ waarop vnl. van gedachten werd gewisseld over de onzekere toekomst van de vereniging wegens het wegvallen van de subsidiëring in Nederland, en over een verhoging van de prijs van het lidmaatschap,​ volgde een bezoek aan het kasteel onder de leiding van gidsen. De namiddagsessie werd ingezet door drs. Luc Wolters van Veldeke Limburg, die kort de 90-jarige geschiedenis van deze respectabele Limburgse dialectvereniging overliep. De Lonerlandse volksgroep De Kamazollekes verzorgde een gesmaakt muzikaal intermezzo. Het congres werd afgesloten met een receptie aangeboden door het gemeentebestuur van Leudal, waarbij de burgemeester,​ dhr. Arno Verhoeven, de congresgangers toesprak en hen bedankte voor de keuze van Grathem als congresplaats. Voor een ruimere ​samenvatting raadplege men het [[congresverslag_2016|congresverslag]]. \\
 Dit congres werd voorbereid tijdens de bestuursvergaderingen van 9 januari, 11 juni en 17 september 2016; op 5 januari was er een werkbezoek aan het kasteel in Grathem, samen met vertegenwoordigers van Veldeke Limburg. Dit congres werd voorbereid tijdens de bestuursvergaderingen van 9 januari, 11 juni en 17 september 2016; op 5 januari was er een werkbezoek aan het kasteel in Grathem, samen met vertegenwoordigers van Veldeke Limburg.
  
-**3.** In november 2016 verscheen Jaarboek 18 met o.m. de relevante lezingen van het congres gehouden in As (nov. 2015): Waternamen in het Maasbekken (V. Mennen), Oude gehuchtnamen in de Oetervallei (J. Segers) en Fonologische aspecten van het Opglabbeker dialect (D. Janssen). J. Goossens verzorgde een in memoriam voor oud-bestuurslid Max de Bruin, die overleed einde november 2015. \\+**3.** In november 2016 verscheen ​[[jaarboek#​jaarboek_18_2016_-_as|Jaarboek 18]] met o.m. de relevante lezingen van het congres gehouden in As (nov. 2015): Waternamen in het Maasbekken (V. Mennen), Oude gehuchtnamen in de Oetervallei (J. Segers) en Fonologische aspecten van het Opglabbeker dialect (D. Janssen). J. Goossens verzorgde een in memoriam voor oud-bestuurslid Max de Bruin, die overleed einde november 2015. \\
 De website van de vereniging is zoals voorheen te bereiken op www.vldn.be en wordt in de loop van het jaar telkens geüpdatet door een lid van het bestuur. Ook het congresprogramma,​ actuele informatie in verband met de vereniging en haar publicaties en nieuwtjes op het gebied van de dialectologie en naamkunde in Limburg worden erop aangeboden. De hele reeks Mededelingen,​ dit zijn de artikels zoals ze in de periode voor het Jaarboek werden uitgegeven, is via deze website ook in extenso te raadplegen. \\ De website van de vereniging is zoals voorheen te bereiken op www.vldn.be en wordt in de loop van het jaar telkens geüpdatet door een lid van het bestuur. Ook het congresprogramma,​ actuele informatie in verband met de vereniging en haar publicaties en nieuwtjes op het gebied van de dialectologie en naamkunde in Limburg worden erop aangeboden. De hele reeks Mededelingen,​ dit zijn de artikels zoals ze in de periode voor het Jaarboek werden uitgegeven, is via deze website ook in extenso te raadplegen. \\
 In de loop van 2016 werden diverse, voor de vereniging relevante berichten toegevoegd aan onder meer de nieuwsrubriek,​ naast titels van nieuwe publicaties en koppelingen naar andere belangrijke dialectologische en/of naamkundige websites. Het aan de website verbonden e-mailadres wordt vaak gebruikt voor informatie en communicatie met de leden enerzijds en door belangstellenden anderzijds. \\ In de loop van 2016 werden diverse, voor de vereniging relevante berichten toegevoegd aan onder meer de nieuwsrubriek,​ naast titels van nieuwe publicaties en koppelingen naar andere belangrijke dialectologische en/of naamkundige websites. Het aan de website verbonden e-mailadres wordt vaak gebruikt voor informatie en communicatie met de leden enerzijds en door belangstellenden anderzijds. \\
-In verband met de beperkte subsidiëring heeft de vereniging afstand gedaan van de rechten op het gebruik van de domeinnaam ​vldn.eu.+In verband met de beperkte subsidiëring heeft de vereniging afstand gedaan van de rechten op het gebruik van de domeinnaam ​__vldn.eu__.
  
 **4.** De VLDN is met de voorzitter en de secretaris vertegenwoordigd in de koepel Variaties op hun halfjaarlijkse vergaderingen in Brussel (19 maart en 26 november 2016). Via Variaties is de VLDN ook betrokken bij de streektaalconferenties georganiseerd door de Stichting Nederlandse Dialecten. Het volgende event is gepland in Amsterdam (najaar 2017). **4.** De VLDN is met de voorzitter en de secretaris vertegenwoordigd in de koepel Variaties op hun halfjaarlijkse vergaderingen in Brussel (19 maart en 26 november 2016). Via Variaties is de VLDN ook betrokken bij de streektaalconferenties georganiseerd door de Stichting Nederlandse Dialecten. Het volgende event is gepland in Amsterdam (najaar 2017).