V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
jaarverslag_2016 [2017-10-11 12:56]
Patrick Slechten
jaarverslag_2016 [2017-10-11 12:56] (current)
Patrick Slechten
Line 22: Line 22:
 In verband met de beperkte subsidiĆ«ring heeft de vereniging afstand gedaan van de rechten op het gebruik van de domeinnaam __vldn.eu__. In verband met de beperkte subsidiĆ«ring heeft de vereniging afstand gedaan van de rechten op het gebruik van de domeinnaam __vldn.eu__.
  
-**4.** De VLDN is met de voorzitter en de secretaris vertegenwoordigd in de koepel Variaties op hun halfjaarlijkse vergaderingen in Brussel (19 maart en 26 november 2016). Via Variaties is de VLDN ook betrokken bij de streektaalconferenties georganiseerd door de Stichting Nederlandse Dialecten. Het volgende event is gepland in Amsterdam (najaar 2017).+**4.** De VLDN is met de voorzitter en de secretaris vertegenwoordigd in de koepel ​**Variaties** vzw op hun halfjaarlijkse vergaderingen in Brussel (19 maart en 26 november 2016). Via Variaties is de VLDN ook betrokken bij de streektaalconferenties georganiseerd door de Stichting Nederlandse Dialecten. Het volgende event is gepland in Amsterdam (najaar 2017).
  
 **5.** Bestuursleden hebben in de loop van het jaar her en der lezingen gegeven over taal en/of dialect of zijn behulpzaam geweest bij het tot stand komen van projecten van anderen. We vermelden hier, bij wijze van voorbeeld: woordenboek van de Vlaamse waternamen, lezing //Zwarte gaten in de taal// voor HK Bilisium in Bilzen, cursus //De geschiedenis van het Nederlands//​ voor gemeente Lommel, basiscursus //Dialect lezen en schrijven// voor de Willy Dols Stichting in Sittard, oprichting van de nieuwe Veldeke-afdeling Lonerland in Alken. \\ **5.** Bestuursleden hebben in de loop van het jaar her en der lezingen gegeven over taal en/of dialect of zijn behulpzaam geweest bij het tot stand komen van projecten van anderen. We vermelden hier, bij wijze van voorbeeld: woordenboek van de Vlaamse waternamen, lezing //Zwarte gaten in de taal// voor HK Bilisium in Bilzen, cursus //De geschiedenis van het Nederlands//​ voor gemeente Lommel, basiscursus //Dialect lezen en schrijven// voor de Willy Dols Stichting in Sittard, oprichting van de nieuwe Veldeke-afdeling Lonerland in Alken. \\