V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
lidmaatschap [2014-11-21 11:05]
Patrick Slechten
lidmaatschap [2014-11-21 11:06]
Patrick Slechten
Line 5: Line 5:
 Nieuwe leden wordt verzocht ook een aanmeldingsbericht naar het secretariaat te sturen: \\ Nieuwe leden wordt verzocht ook een aanmeldingsbericht naar het secretariaat te sturen: \\
 - __postadres__:​ VLDN-Secretariaat,​ t.a.v. Patrick Slechten, Borneveldstraat 38, 3020 Herent, BelgiĆ« \\ - __postadres__:​ VLDN-Secretariaat,​ t.a.v. Patrick Slechten, Borneveldstraat 38, 3020 Herent, BelgiĆ« \\
-- __tel.__: (+32) (0)16 22 22 28\\+- __tel.__: (0032) (0)16 22 22 28\\
 - __e-mail__: [[secretariaat@vldn.be|secretariaat]] \\ - __e-mail__: [[secretariaat@vldn.be|secretariaat]] \\