V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
lidmaatschap [2014-11-21 11:06]
Patrick Slechten
lidmaatschap [2018-09-14 22:58]
Patrick Slechten
Line 1: Line 1:
 ====== Lidmaatschap ====== ====== Lidmaatschap ======
  
-U kunt lid worden van de Vereniging door het storten van 15 euro op onze rekening 450-0409791-22 te Hasselt (IBAN: BE06 4500 4097 9122; BIC KREDBEBB) of bij Rabobank Maastricht nr. 12.92.82.103 (IBAN: NL29 RABO 0129 2821 03; BIC: RABONL2U).+U kunt lid worden van de Vereniging door het storten van 20 euro op onze rekening 450-0409791-22 te Hasselt (IBAN: BE06 4500 4097 9122; BIC KREDBEBB) of bij Rabobank Maastricht nr. 12.92.82.103 (IBAN: NL29 RABO 0129 2821 03; BIC: RABONL2U).
  
 Nieuwe leden wordt verzocht ook een aanmeldingsbericht naar het secretariaat te sturen: \\ Nieuwe leden wordt verzocht ook een aanmeldingsbericht naar het secretariaat te sturen: \\