V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lidmaatschap [2018-09-14 22:58]
Patrick Slechten
lidmaatschap [2018-11-30 13:42] (current)
Patrick Slechten
Line 8: Line 8:
 - __e-mail__: [[secretariaat@vldn.be|secretariaat]] \\ - __e-mail__: [[secretariaat@vldn.be|secretariaat]] \\
  
-Leden van de Vereniging ontvangen, naast een uitnodiging voor het jaarlijks congres en voor de statutaire vergaderingen,​ tevens het [[http://​www.vldn.be/​jaarboek|Jaarboek]] als compensatie voor hun ledenbijdrage. Het lidmaatschap geldt voor één jaar.+Leden van de Vereniging ontvangen, naast een uitnodiging voor het jaarlijks congres en voor de statutaire vergaderingen,​ tevens het [[http://​www.vldn.be/​jaarboek|Jaarboek]] als compensatie voor hun ledenbijdrage ​kosteloos thuisbezorgd. Het lidmaatschap geldt voor één jaar.