V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
mededelingen [2009-12-08 17:21]
127.0.0.1 external edit
mededelingen [2010-01-22 00:25]
Patrick Slechten
Line 39: Line 39:
 17. Karel ROELANDTS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​roel003vert01_01/​index.htm|Vertrouwelijke naamgeving]],​ 1979, 19 blz. 17. Karel ROELANDTS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​roel003vert01_01/​index.htm|Vertrouwelijke naamgeving]],​ 1979, 19 blz.
  
-18. **Referaten rond het thema "​[[http://​www.dbnl.org/​tekst/​sege010soci01_01/​index.htm|Sociolinguïstiek en dialectologie]]"​ (Symposium Elsloo, 30 september 1978):** Sjef STIJNEN en Ton VALLEN, Dialect en onderwijs in het Kerkrade project / Ton VALLEN en Sjef STIJNEN, Dialekt door leerkrachten en leerlingen in de Kerkraadse onderwijsleersituatie / Jef VAN DEN BROECK, Recent sociolinguïstisch onderzoek in Vlaanderen, 1980, 54 blz.+18. Referaten rond het thema "​[[http://​www.dbnl.org/​tekst/​sege010soci01_01/​index.htm|Sociolinguïstiek en dialectologie]]"​ (Symposium Elsloo, 30 september 1978): Sjef STIJNEN en Ton VALLEN, Dialect en onderwijs in het Kerkrade project / Ton VALLEN en Sjef STIJNEN, Dialekt door leerkrachten en leerlingen in de Kerkraadse onderwijsleersituatie / Jef VAN DEN BROECK, Recent sociolinguïstisch onderzoek in Vlaanderen, 1980, 54 blz.
  
 19. Jos MOLEMANS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​mole002topo01_01/​index.htm|Toponymie van Wijchmaal]],​ 1979, 60 blz. + uitsl. kaart. 19. Jos MOLEMANS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​mole002topo01_01/​index.htm|Toponymie van Wijchmaal]],​ 1979, 60 blz. + uitsl. kaart.
  
-20. **Referaten rond het thema "​[[http://​www.dbnl.org/​tekst/​mole002refe01_01/​index.htm|Dialectwoordenboeken]]"​ (Symposium Maastricht, 4 oktober 1980):** José CAJOT, Dialectlexicografie in Belgisch- en Nederlands-Limburg / Frans CLAES, Een historisch overzicht van de Nederlandse dialectwoordenboeken / Pieter GOOSSENS, Woordenboek van de Limburgse dialecten / Xavier STAELENS, Het opstellen van een Hasselts woordenboek / Gilles JASPARS, Een woordenboek van het Gronsvelds / André STEVENS, In memoriam Désiré Fagot, 1981, 52 blz.+20. Referaten rond het thema "​[[http://​www.dbnl.org/​tekst/​mole002refe01_01/​index.htm|Dialectwoordenboeken]]"​ (Symposium Maastricht, 4 oktober 1980): José CAJOT, Dialectlexicografie in Belgisch- en Nederlands-Limburg / Frans CLAES, Een historisch overzicht van de Nederlandse dialectwoordenboeken / Pieter GOOSSENS, Woordenboek van de Limburgse dialecten / Xavier STAELENS, Het opstellen van een Hasselts woordenboek / Gilles JASPARS, Een woordenboek van het Gronsvelds / André STEVENS, In memoriam Désiré Fagot, 1981, 52 blz.
  
 21. Jozef VAN LOON, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​loon006morf01_01/​index.htm|Morfeemgeografie van de Nederlandse herkomstnamen]],​ 1981, 38 blz. + uitsl. kaart. 21. Jozef VAN LOON, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​loon006morf01_01/​index.htm|Morfeemgeografie van de Nederlandse herkomstnamen]],​ 1981, 38 blz. + uitsl. kaart.
Line 49: Line 49:
 22. André STEVENS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​stev002leid01_01/​index.htm|Leidraad bij de straatnaamgeving en -wijziging]],​ 1981, 39 blz. 22. André STEVENS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​stev002leid01_01/​index.htm|Leidraad bij de straatnaamgeving en -wijziging]],​ 1981, 39 blz.
  
-23. Jos MOLEMANS (ed.), [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​mole002refe02_01/​index.htm|Referaten van het zevende congres: Hengelhoef]] ​**17 oktober 1981:** Jos MERTENS, Het land van Vogelzang / Jos MOLEMANS, De nederzettingsnamen in het land van Vogelzang / Jozef VAN LOON, Historisch-geografische schets van de Belgisch-Limburgse familienamen,​ 1982, 48 blz.+23. Jos MOLEMANS (ed.), [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​mole002refe02_01/​index.htm|Referaten van het zevende congres: Hengelhoef]] 17 oktober 1981: Jos MERTENS, Het land van Vogelzang / Jos MOLEMANS, De nederzettingsnamen in het land van Vogelzang / Jozef VAN LOON, Historisch-geografische schets van de Belgisch-Limburgse familienamen,​ 1982, 48 blz.
  
 24. Jef REMANS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​rema004genk02_01/​index.htm|Genker spreekwoorden,​ gezegden en uitdrukkingen,​ deel II]], 1982, 16 blz. 24. Jef REMANS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​rema004genk02_01/​index.htm|Genker spreekwoorden,​ gezegden en uitdrukkingen,​ deel II]], 1982, 16 blz.
Line 169: Line 169:
 82. Rob BELEMANS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​bele001stok01_01/​index.htm|Stokkems dialect of Stokkemse dialecten?​]],​ 1995, 22 blz. 82. Rob BELEMANS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​bele001stok01_01/​index.htm|Stokkems dialect of Stokkemse dialecten?​]],​ 1995, 22 blz.
  
-83. Georg CORNELISSEN,​ [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​corn022dial01_01/​index.htm|De dialecten in de Duits-Nederlandse Roerstreek - grensdialectologisch bekeken.]] ​**Lexikale, morfologische en taalsociologische verkenningen in het Posterholts en Karkens**, 1995, 29 blz.+83. Georg CORNELISSEN,​ [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​corn022dial01_01/​index.htm|De dialecten in de Duits-Nederlandse Roerstreek - grensdialectologisch bekeken.]] Lexikale, morfologische en taalsociologische verkenningen in het Posterholts en Karkens, 1995, 29 blz.
  
 84. José CAJOT, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​cajo001nede01_01/​index.htm|De Nederlands-Duitse staatsgrens als scheidingslijn tussen klanken, vormen en woordgeslachten]],​ 1996, 25 blz. 84. José CAJOT, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​cajo001nede01_01/​index.htm|De Nederlands-Duitse staatsgrens als scheidingslijn tussen klanken, vormen en woordgeslachten]],​ 1996, 25 blz.