V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
mededelingen [2009-12-08 17:21]
127.0.0.1 external edit
mededelingen [2010-01-26 15:51]
Patrick Slechten
Line 2: Line 2:
  
 Naar aanleiding van haar dertigjarig bestaan, heeft de VLDN beslist om alle teksten van de Mededelingen en Bijdragen digitaal ter beschikking te stellen van iedereen. Dit project is in 2006 in samenwerking met de //Digitale Bibliotheek Nederlandse Letterkunde (DBNL)// voltooid. ​ Naar aanleiding van haar dertigjarig bestaan, heeft de VLDN beslist om alle teksten van de Mededelingen en Bijdragen digitaal ter beschikking te stellen van iedereen. Dit project is in 2006 in samenwerking met de //Digitale Bibliotheek Nederlandse Letterkunde (DBNL)// voltooid. ​
-U kunt alle teksten vinden door [[http://​www.dbnl.org/​nieuws/​24112006.htm|hier]] te klikken of door de individuele links op de titels in het hierna volgende overzicht te volgen.+U kunt alle teksten vinden door [[http://​www.dbnl.org/​nieuws/​24112006.htm|hier]] te klikken of door de individuele links op de titels in het hierna volgende overzicht te volgen. Zij zijn ook op een individuele [[cd-rom|cd-rom]] verkrijgbaar.
  
  
Line 39: Line 39:
 17. Karel ROELANDTS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​roel003vert01_01/​index.htm|Vertrouwelijke naamgeving]],​ 1979, 19 blz. 17. Karel ROELANDTS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​roel003vert01_01/​index.htm|Vertrouwelijke naamgeving]],​ 1979, 19 blz.
  
-18. **Referaten rond het thema "​[[http://​www.dbnl.org/​tekst/​sege010soci01_01/​index.htm|Sociolinguïstiek en dialectologie]]"​ (Symposium Elsloo, 30 september 1978):** Sjef STIJNEN en Ton VALLEN, Dialect en onderwijs in het Kerkrade project / Ton VALLEN en Sjef STIJNEN, Dialekt door leerkrachten en leerlingen in de Kerkraadse onderwijsleersituatie / Jef VAN DEN BROECK, Recent sociolinguïstisch onderzoek in Vlaanderen, 1980, 54 blz.+18. Referaten rond het thema "​[[http://​www.dbnl.org/​tekst/​sege010soci01_01/​index.htm|Sociolinguïstiek en dialectologie]]"​ (Symposium Elsloo, 30 september 1978): Sjef STIJNEN en Ton VALLEN, Dialect en onderwijs in het Kerkrade project / Ton VALLEN en Sjef STIJNEN, Dialekt door leerkrachten en leerlingen in de Kerkraadse onderwijsleersituatie / Jef VAN DEN BROECK, Recent sociolinguïstisch onderzoek in Vlaanderen, 1980, 54 blz.
  
 19. Jos MOLEMANS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​mole002topo01_01/​index.htm|Toponymie van Wijchmaal]],​ 1979, 60 blz. + uitsl. kaart. 19. Jos MOLEMANS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​mole002topo01_01/​index.htm|Toponymie van Wijchmaal]],​ 1979, 60 blz. + uitsl. kaart.
  
-20. **Referaten rond het thema "​[[http://​www.dbnl.org/​tekst/​mole002refe01_01/​index.htm|Dialectwoordenboeken]]"​ (Symposium Maastricht, 4 oktober 1980):** José CAJOT, Dialectlexicografie in Belgisch- en Nederlands-Limburg / Frans CLAES, Een historisch overzicht van de Nederlandse dialectwoordenboeken / Pieter GOOSSENS, Woordenboek van de Limburgse dialecten / Xavier STAELENS, Het opstellen van een Hasselts woordenboek / Gilles JASPARS, Een woordenboek van het Gronsvelds / André STEVENS, In memoriam Désiré Fagot, 1981, 52 blz.+20. Referaten rond het thema "​[[http://​www.dbnl.org/​tekst/​mole002refe01_01/​index.htm|Dialectwoordenboeken]]"​ (Symposium Maastricht, 4 oktober 1980): José CAJOT, Dialectlexicografie in Belgisch- en Nederlands-Limburg / Frans CLAES, Een historisch overzicht van de Nederlandse dialectwoordenboeken / Pieter GOOSSENS, Woordenboek van de Limburgse dialecten / Xavier STAELENS, Het opstellen van een Hasselts woordenboek / Gilles JASPARS, Een woordenboek van het Gronsvelds / André STEVENS, In memoriam Désiré Fagot, 1981, 52 blz.
  
 21. Jozef VAN LOON, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​loon006morf01_01/​index.htm|Morfeemgeografie van de Nederlandse herkomstnamen]],​ 1981, 38 blz. + uitsl. kaart. 21. Jozef VAN LOON, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​loon006morf01_01/​index.htm|Morfeemgeografie van de Nederlandse herkomstnamen]],​ 1981, 38 blz. + uitsl. kaart.
Line 49: Line 49:
 22. André STEVENS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​stev002leid01_01/​index.htm|Leidraad bij de straatnaamgeving en -wijziging]],​ 1981, 39 blz. 22. André STEVENS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​stev002leid01_01/​index.htm|Leidraad bij de straatnaamgeving en -wijziging]],​ 1981, 39 blz.
  
-23. Jos MOLEMANS (ed.), [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​mole002refe02_01/​index.htm|Referaten van het zevende congres: Hengelhoef]] ​**17 oktober 1981:** Jos MERTENS, Het land van Vogelzang / Jos MOLEMANS, De nederzettingsnamen in het land van Vogelzang / Jozef VAN LOON, Historisch-geografische schets van de Belgisch-Limburgse familienamen,​ 1982, 48 blz.+23. Jos MOLEMANS (ed.), [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​mole002refe02_01/​index.htm|Referaten van het zevende congres: Hengelhoef]] 17 oktober 1981: Jos MERTENS, Het land van Vogelzang / Jos MOLEMANS, De nederzettingsnamen in het land van Vogelzang / Jozef VAN LOON, Historisch-geografische schets van de Belgisch-Limburgse familienamen,​ 1982, 48 blz.
  
 24. Jef REMANS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​rema004genk02_01/​index.htm|Genker spreekwoorden,​ gezegden en uitdrukkingen,​ deel II]], 1982, 16 blz. 24. Jef REMANS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​rema004genk02_01/​index.htm|Genker spreekwoorden,​ gezegden en uitdrukkingen,​ deel II]], 1982, 16 blz.
Line 107: Line 107:
 50. Jan GOOSSENS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​goos003woor01_01/​index.htm|Woordgeografie van nominale ellipsen bij taalcontacten]],​ 1989, 17 blz. 50. Jan GOOSSENS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​goos003woor01_01/​index.htm|Woordgeografie van nominale ellipsen bij taalcontacten]],​ 1989, 17 blz.
  
-51. Ton VAN DEN WIJNGAARD en Herman CROMPVOETS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​wijn035mijn01_01/​index.htm|Mijnwerkersterminologie in de beide Limburgen: meer verscheidenheid dan eenheid]], 1989, 20 blz.+51. Ton VAN DE WIJNGAARD en Herman CROMPVOETS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​wijn035mijn01_01/​index.htm|Mijnwerkersterminologie in de beide Limburgen: meer verscheidenheid dan eenheid]], 1989, 20 blz.
  
 52. Jan GOOSSENS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​goos003geog01_01/​index.htm|De geografie van de Limburgse successieoorlog bij Jan van Heelu]], 1989, 12 blz. 52. Jan GOOSSENS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​goos003geog01_01/​index.htm|De geografie van de Limburgse successieoorlog bij Jan van Heelu]], 1989, 12 blz.
Line 169: Line 169:
 82. Rob BELEMANS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​bele001stok01_01/​index.htm|Stokkems dialect of Stokkemse dialecten?​]],​ 1995, 22 blz. 82. Rob BELEMANS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​bele001stok01_01/​index.htm|Stokkems dialect of Stokkemse dialecten?​]],​ 1995, 22 blz.
  
-83. Georg CORNELISSEN,​ [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​corn022dial01_01/​index.htm|De dialecten in de Duits-Nederlandse Roerstreek - grensdialectologisch bekeken.]] ​**Lexikale, morfologische en taalsociologische verkenningen in het Posterholts en Karkens**, 1995, 29 blz.+83. Georg CORNELISSEN,​ [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​corn022dial01_01/​index.htm|De dialecten in de Duits-Nederlandse Roerstreek - grensdialectologisch bekeken.]] Lexikale, morfologische en taalsociologische verkenningen in het Posterholts en Karkens, 1995, 29 blz.
  
 84. José CAJOT, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​cajo001nede01_01/​index.htm|De Nederlands-Duitse staatsgrens als scheidingslijn tussen klanken, vormen en woordgeslachten]],​ 1996, 25 blz. 84. José CAJOT, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​cajo001nede01_01/​index.htm|De Nederlands-Duitse staatsgrens als scheidingslijn tussen klanken, vormen en woordgeslachten]],​ 1996, 25 blz.