V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
mededelingen [2010-01-23 21:50]
Patrick Slechten
mededelingen [2010-01-26 15:51]
Patrick Slechten
Line 107: Line 107:
 50. Jan GOOSSENS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​goos003woor01_01/​index.htm|Woordgeografie van nominale ellipsen bij taalcontacten]],​ 1989, 17 blz. 50. Jan GOOSSENS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​goos003woor01_01/​index.htm|Woordgeografie van nominale ellipsen bij taalcontacten]],​ 1989, 17 blz.
  
-51. Ton VAN DEN WIJNGAARD en Herman CROMPVOETS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​wijn035mijn01_01/​index.htm|Mijnwerkersterminologie in de beide Limburgen: meer verscheidenheid dan eenheid]], 1989, 20 blz.+51. Ton VAN DE WIJNGAARD en Herman CROMPVOETS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​wijn035mijn01_01/​index.htm|Mijnwerkersterminologie in de beide Limburgen: meer verscheidenheid dan eenheid]], 1989, 20 blz.
  
 52. Jan GOOSSENS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​goos003geog01_01/​index.htm|De geografie van de Limburgse successieoorlog bij Jan van Heelu]], 1989, 12 blz. 52. Jan GOOSSENS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​goos003geog01_01/​index.htm|De geografie van de Limburgse successieoorlog bij Jan van Heelu]], 1989, 12 blz.