V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mededelingen [2010-01-23 21:50]
Patrick Slechten
mededelingen [2015-01-27 11:34]
Patrick Slechten
Line 31: Line 31:
 13. Willy VAN LANGENDONCK,​ [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​lang022pers02_01/​index.htm|De persoonsnaamgeving in een Zuidbrabants dialekt, deel II, de sociolingu├»stische komponent]],​ 1978, 36 blz. 13. Willy VAN LANGENDONCK,​ [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​lang022pers02_01/​index.htm|De persoonsnaamgeving in een Zuidbrabants dialekt, deel II, de sociolingu├»stische komponent]],​ 1978, 36 blz.
  
-14. Jan GOOSSENS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​goos003naar01_01/​index.htm|Naar een Nederlandse ​familienamengeografie]], 1979, 23 blz. + 8 uitsl. kaarten.+14. Jan GOOSSENS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​goos003naar01_01/​index.htm|Naar een Nederlandse ​familienaamgeografie]], 1979, 23 blz. + 8 uitsl. kaarten.
  
 15. Jef REMANS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​rema004genk01_01/​index.htm|Genker spreekwoorden,​ gezegden en uitdrukkingen]],​ 1979, 42 blz. 15. Jef REMANS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​rema004genk01_01/​index.htm|Genker spreekwoorden,​ gezegden en uitdrukkingen]],​ 1979, 42 blz.
Line 107: Line 107:
 50. Jan GOOSSENS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​goos003woor01_01/​index.htm|Woordgeografie van nominale ellipsen bij taalcontacten]],​ 1989, 17 blz. 50. Jan GOOSSENS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​goos003woor01_01/​index.htm|Woordgeografie van nominale ellipsen bij taalcontacten]],​ 1989, 17 blz.
  
-51. Ton VAN DEN WIJNGAARD en Herman CROMPVOETS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​wijn035mijn01_01/​index.htm|Mijnwerkersterminologie in de beide Limburgen: meer verscheidenheid dan eenheid]], 1989, 20 blz.+51. Ton VAN DE WIJNGAARD en Herman CROMPVOETS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​wijn035mijn01_01/​index.htm|Mijnwerkersterminologie in de beide Limburgen: meer verscheidenheid dan eenheid]], 1989, 20 blz.
  
 52. Jan GOOSSENS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​goos003geog01_01/​index.htm|De geografie van de Limburgse successieoorlog bij Jan van Heelu]], 1989, 12 blz. 52. Jan GOOSSENS, [[http://​www.dbnl.org/​tekst/​goos003geog01_01/​index.htm|De geografie van de Limburgse successieoorlog bij Jan van Heelu]], 1989, 12 blz.