V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nieuws [2019-02-28 22:42]
Patrick Slechten
nieuws [2019-08-28 01:19]
Patrick Slechten
Line 1: Line 1:
 ====== Nieuws ======= ====== Nieuws =======
 +
 +=== Nieuw dialectwoordenboek van Meeuwen (Oudsbergen) ===
 +
 +Weldra verschijnt //​**'​100 jaor Mièver kal'​**//​ van de hand van lic. Jean Bosmans. Vier decennia lang heeft hij gewerkt aan dit '​[[https://​dereengenoten.be/​groot-woordenboek-van-het-dialect-van-meeuwen|Groot Woordenboek van het dialect van Meeuwen]]',​ een kanjer van meer dan 1600 pagina'​s en 59.000 trefwoorden. Het boek wordt voorgesteld op 4 oktober om 20 uur in 't Heem, Kloosterstraat 5 in Oudsbergen. Voor de voorstelling kunt u nog inschrijven tot 19 september via heemkring [[heemkring@dereengenoten.be|De Reengenoten]]. Het boek kan [[https://​dereengenoten.be/​reserveer-uw-exemplaar|online]] worden besteld. [[https://​www.dereengenoten.be/​voorstelling-dialectwoordenboek|Meer]] (ps)
  
 === 'Atlas sonore des langues régionales'​ === === 'Atlas sonore des langues régionales'​ ===
  
-Het '​Centre national de la recherche scientifique'​ (CNRS) in Parijs - dat intussen al 80 jaar actief is - is bezig een geluidskaart op te stellen van streektalen en dialecten, in de eerste plaats ​in [[https://​atlas.limsi.fr/?​tab=Hexagone|Frankrijk]] en [[https://​atlas.limsi.fr/?​tab=it|Italië]],​ maar stilaan komt ook de rest van de [[https://​atlas.limsi.fr/?​tab=map|wereld]] in beeld. Voor [[https://​atlas.limsi.fr/?​tab=be|België]] werd al een afzonderlijke kaart getekend. +Het '​Centre national de la recherche scientifique'​ (CNRS) in Parijs - dat intussen al 80 jaar actief is - is bezig een geluidskaart op te stellen van streektalen en dialecten, in de eerste plaats ​voor [[https://​atlas.limsi.fr/?​tab=Hexagone|Frankrijk]] en [[https://​atlas.limsi.fr/?​tab=it|Italië]],​ maar stilaan komt ook de rest van de [[https://​atlas.limsi.fr/?​tab=map|wereld]] in beeld. Voor [[https://​atlas.limsi.fr/?​tab=be|België]] werd al een afzonderlijke kaart getekend. 
-Uitgangspunt is een korte fabel van Aesopus: //​[[http://​aesoplanguagebank.com/​nl.html|De noordenwind en de zon]]//+Uitgangspunt is een korte fabel van Aesopus: //​[[http://​aesoplanguagebank.com/​nl.html|De noordenwind en de zon]]//.
  
-Wie wil, kan een (getrouwe) vertaling maken in zijn eigen dialect en de tekst inspreken, op zijn slimme foon of anderszins, en het geluidsbestandje samen met de tekst sturen naar een van de onderzoekers,​ t.w. dhr. **Phlippe ​Boula de Mareüil** (Philippe.Boula.de.Mareuil@limsi.fr),​ bij voorkeur in het Engels ​of het Frans, met vermelding van de plaats waar dit dialect wordt gesproken. (ps)+Wie wil, kan een (getrouwe) vertaling maken in zijn eigen dialect en de tekst inspreken, op zijn slimme foon of anderszins, en het geluidsbestandje samen met de tekst sturen naar een van de onderzoekers,​ t.w. dhr. **Philippe ​Boula de Mareüil** (Philippe.Boula.de.Mareuil@limsi.fr),​ bij voorkeur in het Frans of het Engels, met vermelding van de plaats waar dit dialect wordt gesproken. (ps)
  
 === Impact van de provinciale herstructurering op de subsidiëring van lokale verenigingen === === Impact van de provinciale herstructurering op de subsidiëring van lokale verenigingen ===