V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nieuws [2020-05-28 12:50]
Patrick Slechten
nieuws [2020-10-03 23:04] (current)
Patrick Slechten
Line 1: Line 1:
 ====== Nieuws ======= ====== Nieuws =======
 +
 +=== De Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten: het Vlaams, Brabants en Limburgs in kaart gebracht ===
 +
 +Sinds 30 september is er een nieuwe dialectdatabase online met 390.000 dialectwoorden. De database bevat dialectwoorden uit de Zuidelijk-Nederlandse dialecten en is een samenvoeging van de gegevens uit de drie grote bestaande dialectwoordenboeken die de voorbije vijftig jaar samengesteld werden aan de universiteiten van Gent, Leuven en Nijmegen. De database is gekoppeld aan een kaartapplicatie,​ waardoor je in een oogwenk kunt ontdekken waar jouw favoriete dialectwoord gebruikt wordt of wat het betekent.
 +
 +De drie grote regionale dialectwoordenboeken die het materiaal leveren voor de database zijn het //​Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD)//, het //​Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD)// en het //​Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD)//. Ze zijn thematisch opgebouwd. De drie woordenboeken beschrijven de algemene woordenschat,​ de landbouwwoordenschat en de vaktalen van de drie Zuidelijk-Nederlandse dialectgroepen. (vdt)
 +
 +De nieuwe database kreeg de naam **[[http://​dsdd.ivdnt.org/​DSDD/​search|Database of the Southern Dutch Dialects (DSDD)]]** en is een realisatie van de Universiteit van Gent in samenwerking met het Instituut voor de Nederlandse Taal (IVDNT).
 +
 +
 +[[https://​vrttaal.net/​nieuws/​het-vlaams-brabants-en-limburgs-in-kaart-gebracht|Meer]] op vrt-taal.net.
 +
 +=== Hasselts Woordenboek opnieuw beschikbaar ===
 +
 +Veldeke Hasselt heeft een herdruk klaar van de vierde editie van den //​Dieksjen√®√®r van 't (H)essels// van de hand van Marco Clerinx i.s.m. Xavier Staelens.
 +[[http://​www.veldekehasselt.be/​dieksjeneer-van-t-hessels-opperneu-disponnejbel/​|Meer]]
  
 === Nieuw dialectwoordenboek van Meeuwen (Oudsbergen) === === Nieuw dialectwoordenboek van Meeuwen (Oudsbergen) ===