V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
publicaties [2013-11-25 12:28]
Patrick Slechten
publicaties [2013-11-27 14:44] (current)
Patrick Slechten
Line 3: Line 3:
 Vanaf het eerste jaar van zijn bestaan publiceerde de vereniging de taalkundige lezingen van haar symposia en andere taalkundige bijdragen in een reeks [[Mededelingen]]. Deze reeks werd in het jaar 1999 na het honderdste nummer afgesloten en vervangen door een jaarlijks verschijnend [[Jaarboek]]. Leden van de Vereniging ontvangen het jaarboek gratis. Vanaf het eerste jaar van zijn bestaan publiceerde de vereniging de taalkundige lezingen van haar symposia en andere taalkundige bijdragen in een reeks [[Mededelingen]]. Deze reeks werd in het jaar 1999 na het honderdste nummer afgesloten en vervangen door een jaarlijks verschijnend [[Jaarboek]]. Leden van de Vereniging ontvangen het jaarboek gratis.
  
-Daarnaast publiceert de Vereniging op gezette tijden meer uitgebreide bijdragen met betrekking tot Limburgse dialect- en naamkunde in een reeks [[Bijlagen]],​ die inmiddels elf nummers ​kent.+Daarnaast publiceert de Vereniging op gezette tijden meer uitgebreide bijdragen met betrekking tot Limburgse dialect- en naamkunde in een reeks [[Bijlagen]],​ die inmiddels elf nummers ​telt.
  
   * [[Mededelingen]]   * [[Mededelingen]]