V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
scriptieprijsreglement [2011-04-07 23:27]
Patrick Slechten
scriptieprijsreglement [2011-04-08 20:53] (current)
Patrick Slechten
Line 67: Line 67:
 \\  \\ 
 //**Artikel 15**// \\ //**Artikel 15**// \\
-De prijsuitreiking vindt elk even jaar plaats tijdens het jaarlijkse VLDN-congres in november.+De prijsuitreiking vindt elk oneven ​jaar plaats tijdens het jaarlijkse VLDN-congres in november. 
 ====Slotbepaling==== ====Slotbepaling====
 //**Artikel 16**// \\ //**Artikel 16**// \\
 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury.