V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
vereniging [2018-09-14 22:48]
Patrick Slechten
vereniging [2019-03-12 23:54] (current)
Patrick Slechten [De Vereniging]
Line 13: Line 13:
 Het **bestuur** van de Vereniging is samengesteld als volgt //​(specialismen tussen haakjes)//: Het **bestuur** van de Vereniging is samengesteld als volgt //​(specialismen tussen haakjes)//:
  
-  * dr. **Dany Jaspers**, Brussel, voorzitter //​(variatielinguïstiek)//​\\+  * prof. dr. **Dany Jaspers**, Brussel, voorzitter //​(variatielinguïstiek)//​\\
   * prof. dr. **José Cajot**, Hasselt, penningmeester //(o.a. Limburgse polytonie)//​\\   * prof. dr. **José Cajot**, Hasselt, penningmeester //(o.a. Limburgse polytonie)//​\\
   * prof. dr. dr.h.c. **Jan Goossens**, Heverlee, erevoorzitter //​(dialectologie,​ taalgeschiedenis,​ middeleeuwse letterkunde)//​\\   * prof. dr. dr.h.c. **Jan Goossens**, Heverlee, erevoorzitter //​(dialectologie,​ taalgeschiedenis,​ middeleeuwse letterkunde)//​\\