V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
welkomstwoord [2015-12-24 14:36]
Patrick Slechten
welkomstwoord [2018-09-14 23:02] (current)
Patrick Slechten
Line 11: Line 11:
 Ook in de **naamkunde** in beide Limburgen is van alles te ontdekken: \\ Ook in de **naamkunde** in beide Limburgen is van alles te ontdekken: \\
 \\ \\
-* Wat zijn typisch Limburgse //​familienamen//,​ en hoe zijn ze onstaan? \\+* Wat zijn typisch Limburgse //​familienamen//,​ en hoe zijn ze ontstaan? \\
 * Hoe maak ik een studie van de //veld- of straatnamen//​ van mijn dorp? \\ * Hoe maak ik een studie van de //veld- of straatnamen//​ van mijn dorp? \\
-* Hoe hebben zich de //namen van steden ​en dorpen// in de loop der eeuwen ontwikkeld? \\+* Hoe hebben zich de //namen van stedendorpen ​en waterlopen// in de loop der eeuwen ontwikkeld? \\
  \\  \\
 Er bestaat een grote groep Limburgers die – meestal buiten de sfeer van de universiteiten – studie maakt van Limburgse dialecten en van Limburgse namen van plaatsen, personen en //​wateren//​. De VLDN verenigt taalkundige professionals en geïnteresseerde leken, verzamelt kennis en verspreidt die onder belangstellenden,​ en probeert zo om de algemene kennis over de Limburgse dialecten en namen naar een hoger niveau te tillen. Daarvoor werken we aan de ene kant samen met de universiteiten in het hele Nederlands taalgebied; aan de andere kant met **Veldeke**,​ de vereniging die zich inzet voor het voortbestaan van het Limburgs, en met andere organisaties in Nederland en Vlaanderen die zich bezighouden met het voortbestaan en de studie van dialecten. \\ Er bestaat een grote groep Limburgers die – meestal buiten de sfeer van de universiteiten – studie maakt van Limburgse dialecten en van Limburgse namen van plaatsen, personen en //​wateren//​. De VLDN verenigt taalkundige professionals en geïnteresseerde leken, verzamelt kennis en verspreidt die onder belangstellenden,​ en probeert zo om de algemene kennis over de Limburgse dialecten en namen naar een hoger niveau te tillen. Daarvoor werken we aan de ene kant samen met de universiteiten in het hele Nederlands taalgebied; aan de andere kant met **Veldeke**,​ de vereniging die zich inzet voor het voortbestaan van het Limburgs, en met andere organisaties in Nederland en Vlaanderen die zich bezighouden met het voortbestaan en de studie van dialecten. \\