V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
bijlagen [2013-11-14 00:08]
Patrick Slechten
bijlagen [2016-06-14 22:24]
Patrick Slechten
Line 1: Line 1:
 ====== Bijlagen ====== ====== Bijlagen ======
  
-1. J. Cajot en H. Beckers, **[[http://​www.dbnl.org/​tekst/​cajo001zurd01_01/​index.htm|Zur diatopie der Deutschen Dialekte in Belgien]]**,​ 1979, 68 blz.+1. J. Cajot en H. Beckers, **[[http://​www.dbnl.org/​tekst/​cajo001zurd01_01/​index.htm|Zur diatopie der Deutschen Dialekte in Belgien]]**,​ 1979, 68 blz. //​(uitverkocht)//​
  
-2. J. Goossens, **[[http://​www.dbnl.org/​tekst/​goos003midd01_01/​index.htm|Middelnederlandse vocaalsystemen]]**,​ 93 blz.+2. J. Goossens, **[[http://​www.dbnl.org/​tekst/​goos003midd01_01/​index.htm|Middelnederlandse vocaalsystemen]]**,​ 93 blz. //​(uitverkocht)//​
  
-3. J. Goossens (ed.), **[[http://​www.dbnl.org/​tekst/​goos003woer01_01/​index.htm|Woeringen en de oriĆ«ntatie van het Maasland]]**,​ 1988, 111 blz.+3. J. Goossens (ed.), **[[http://​www.dbnl.org/​tekst/​goos003woer01_01/​index.htm|Woeringen en de oriĆ«ntatie van het Maasland]]**,​ 1988, 111 blz. //​(uitverkocht)//​
  
 <WRAP indent> <WRAP indent>
Line 86: Line 86:
 <WRAP clear></​WRAP>​ <WRAP clear></​WRAP>​
  
-8. J. Goossens: **Dialectgeografische grondslagen van een Nederlandse taalgeschiedenis**,​ Leuven, 2007, 226 blz.+8. J. Goossens: **Dialectgeografische grondslagen van een Nederlandse taalgeschiedenis**,​ Leuven, 2007, 226 blz. //​(uitgeput)//​
  
 9. J. Goossens: **De Genker toonaccenten en hun dialectgeografische inbedding** - J. Cajot: **Bibliografie van Jan Goossens**, Hasselt, 2010, 212 blz. 9. J. Goossens: **De Genker toonaccenten en hun dialectgeografische inbedding** - J. Cajot: **Bibliografie van Jan Goossens**, Hasselt, 2010, 212 blz.