Over de vereniging

De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde zet zich in voor de studie van het dialectologisch en naamkundig erfgoed van de beide provincies Limburg en tracht dat doel via wetenschappelijke bijeenkomsten, publicaties en dienstverlening te bereiken.

Tot de wetenschappelijke bijeenkomsten behoort een jaarlijks congres, dat afwisselend in de Nederlandse en Belgische provincie plaatsvindt en in de regel gewijd is aan de dialecten en namen van de congresplaats of –streek. Daarnaast organiseert onze Vereniging (alleen of in samenwerking met andere verenigingen) ook geregeld colloquia over andere specifieke onderwerpen zoals de spelling van het dialect, het vervaardigen van een dialectwoordenboek of een naamkundige monografie.

De publicaties van de Vereniging omvatten een reeks ‘Mededelingen‘ met dialectologische en naamkundige opstellen, die in 1999 met het honderdste nummer werd stopgezet en vervangen door een Jaarboek, dat telkens verscheidene artikelen bevat (o.a. de dialectologische en naamkundige lezingen van het laatste congres) en waarvan intussen het zeventiende nummer is verschenen, ten slotte een boekenreeks, de ‘Bijlagen‘, die tot nog toe elf titels omvat.

De dienstverlening van de Vereniging komt vooral de leden (en ook niet-leden) ten goede die over hun dialect of het naamkundig cultuurgoed van hun plaats of streek een studie willen maken. Meestal gaat het om hulp bij het schrijven van dialectteksten, het vervaardigen van een dialectwoordenboek of van een toponymische of antroponymische studie. De Vereniging heeft immers maar enkele leden die de taalkunde als beroep uitoefenen; de grote meerderheid van het circa 150 personen omvattende ledenbestand heeft als het op die gebieden actief wil zijn, hulp van vakmensen nodig en maakt daar ook graag gebruik van. Jaarlijks krijgt de Vereniging ook vragen van buitenlandse onderzoekers die inlichtingen wensen over Limburgse dialecten en namen, of hulp bij het opzetten van een onderzoek daarnaar.

De werking van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde is dus met de formulering “beoefening en popularisering van wetenschap” niet volledig omschreven. De Vereniging neemt bovendien in het Limburgse culturele leven een vooraanstaande plaats in en vervult ook een belangrijke maatschappelijke rol.

Het bestuur van de Vereniging is momenteel samengesteld als volgt (specialismen tussen haakjes):

  • prof. dr. Dany Jaspers, Brussel, voorzitter (variatielinguïstiek)
  • prof. dr. José Cajot, Hasselt, penningmeester (o.a. Limburgse polytonie)
  • prof. dr. dr.h.c. Jan Goossens, Heverlee, erevoorzitter (dialectologie, taalgeschiedenis, middeleeuwse letterkunde)
  • Patrick Slechten, Herent, secretariaat, onderhoud website (Bilzers dialect)
  • Felix Bergers, As
  • drs. Peter Hilkens, Sittard
  • lic. Jan Segers †, Diest (naamkunde)
  • dr. Michiel de Vaan, Cossonay-Ville (CH) (historische taalkunde, taal- en dialectvergelijking, etymologie, de Limburgse polytonie)
  • drs. Frans Walraven, Sittard (Sittards dialect).

Nieuwe statuten

De VLDN heeft haar statuten gewijzigd om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgeving inzake vzw’s (Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, dat in werking trad op 1 mei 2019). De Algemene Vergadering van de VLDN heeft deze met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen eenparig goedgekeurd op 8 augustus 2020.

De tekst is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 2020.