Welkom!

De dialecten van Belgisch en Nederlands Limburg zijn buitengewoon interessant voor iedereen die zich erin verdiept. Een willekeurige greep uit de vragen die ze opwerpen:

* Hoe verschillend zijn de dialecten uit de verschillende delen van Limburg van elkaar? Is dat altijd zo geweest?
* Waar zit hem de – voor Nederlandse oren – typische ‘zangerigheid’ van het Limburgs in?
* Hoe maak ik een dialectwoordenboek?
* Welke taal schreef men in de middeleeuwen in steden als Hasselt, Sittard, of Maastricht?
* Passen de Limburgse dialecten zich alleen nog maar aan het Nederlands (en Engels) aan, of hebben ze ook nog hun eigen dynamiek?


Ook in de naamkunde in beide Limburgen is van alles te ontdekken:

* Wat zijn typisch Limburgse familienamen, en hoe zijn ze ontstaan?
* Hoe maak ik een studie van de veld- of straatnamen van mijn dorp?
* Hoe hebben zich de namen van steden, dorpen en waterlopen in de loop der eeuwen ontwikkeld?

Er bestaat een grote groep Limburgers die – meestal buiten de sfeer van de universiteiten – studie maakt van Limburgse dialecten en van Limburgse namen van plaatsen, personen en wateren. De VLDN verenigt taalkundige professionals en geïnteresseerde leken, verzamelt kennis en verspreidt die onder belangstellenden, en probeert zo om de algemene kennis over de Limburgse dialecten en namen naar een hoger niveau te tillen. Daarvoor werken we aan de ene kant samen met de universiteiten in het hele Nederlands taalgebied; aan de andere kant met Veldeke, de vereniging die zich inzet voor het voortbestaan van het Limburgs, en met andere organisaties in Nederland en Vlaanderen die zich bezighouden met het voortbestaan en de studie van dialecten.

Zoekt u informatie over het dialect van een specifieke Limburgse plaats of streek, dan is er een gerede kans dat u iets bruikbaars vindt tussen de reeds verschenen publicaties van de VLDN. Die gaan meestal over plaatselijke verschijnselen in het dialect van de plaats waar ons jaarlijkse, rondreizende congres plaatsvindt. De titels tot 1999 zijn online raadpleegbaar, de teksten vanaf dat jaar verschijnen in het Jaarboek dat u tegen een klein bedrag kunt bestellen.

Mogelijk wilt u zelf een vraag stellen over een Limburgs dialect of over naamkundige problemen; mogelijk zoekt u hulp bij het schrijven van een woordenboek of een andere taalkundige studie. Aarzelt u niet om een e-mail te schrijven aan ons secretariaatsadres. In ons antwoord kunnen wij, als u daarom vraagt, studiesuggesties geven waar u verder mee komt.

Ik wens u een vruchtbaar verblijf op onze website,

dr. Michiel de Vaan, oud-voorzitter.